Submitted by: sdemir   Date: 2012-06-13 07:32
Flüoresan In Situ Hibridizasyon (FISH) Yönteminin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı
Gülay BörekçiFlüoresan in situ hibridizasyon (FISH), rRNA yı hedef alan problar kullanarak kültür yöntemlerine başvurmaksızın direkt örneklerden karışık durumdaki mikroorganizmaların epiflüoresan mikroskop, konfokal lazer taramalı mikroskop veya flow sitometri ile filogenetik tanımlanmasına izin veren moleküler bir yöntemdir. Prenatal tanı sitogenetik, biyoteknoloji, moleküler ekoloji ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında kullanılan FISH yönteminin duyarlılık ve özgüllüğü oldukça yüksektir. FISH yönteminin uygulaması kolay ve pratik, hasta başına maliyeti PCR ve konvansiyonel kültür yöntemlerine göre daha ucuz ve tanımlama süresi (yaklaşık 2-3 saat) oldukça kısadır. Bu derlemede mikroorganizmaların hızlı tanımlanmasına olanak sağlayan klasik FISH yöntemi (prensip, avantaj ve dezavantajları) ve klinik mikrobiyolojideki kullanımından bahsedilmiştir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış