Submitted by: sdemir   Date: 2012-12-09 21:10
Brusella
Yrd. Doç. Dr. Erkan YULA
Sunum için

İnsan ve hayvanlarda Brucella cinsi içerisindeki mikroorganizmalar tarafından olusturulan Brucellosis, genellikle, subakut ve kronik olarak seyreden infeksiyöz bir hastalıktır.
• Hayvanlarda, özellikle, abortuslara ve bazen de infertiliteye neden olan Brucellosis insanlarda daha ziyade, vücut ısısının aralıklı yükselisi, ates, yorgunluk, romatizma benzeri eklem ve kas ağrılarına neden olan bir
zoonotik infeksiyondur.
Brucella cinsi içerisinde yer alan başlıca 7 tür ve bu türlere ait bazı özellikler
1-Brucella abortus: Serolojik ve biyokimyasal reaksiyonlarlabelirlenebilen birbirinden farklı 9 biyotipi bulunan B.abortus, sığırlarda zootik karakterde yavru atma hastalığının etkeni olup koyun, keçi, domuz ve insanda da infeksiyon oluşturabilmektedir. Genellikle, ilk izolasyonlarında bazı biyotipler %10 CO2’ye ihtiyaç gösterirler ve H2S pozitiftir.
2- Brucella melitensis: Tipik olarak koyun ve keçilerde Brucelloz etkeni olan B. melitensis insanlarda da Malta Humması hastalığını oluşturmaktadır. Ayrıca, sığırlarda da yavru atmaya neden olan etkenin monospesifik serumlarla ortaya konulabilen 3 biyotipi bulunmaktadır. İlk izolasyonlarda %10 CO2’e ihtiyaç göstermez ve H2S testi ise negatiftir.
3- Brucella suis: Etkenin 4 biyotipi bulunmaktadır. Bunlardan ilk üç biyotipi domuzlarda Brusellozun başlıca etkenidir. Koyun, keçi ve insanlarda da infeksiyon nedeni olabilen bu etkenin ilk izolasyonlarında %10 CO2’e
ihtiyaç yoktur ve H2S reaksiyonu bazı suşlarda pozitif bazılarında ise negatiftir.
4- Brucella ovis: Koyun yetiştiriciliği yapılan bölgelerde ortaya çıkan ve ekonomik önemi olan koçların epididimitis’inin etkenidir. Koyunlarda da bazen hastalığa neden olmaktadır. Mikroorganizmanın insanlarda
infeksiyon oluşturduğu saptanamamıştır. İlk izolasyonlarından CO2’e gereksinim gösteren etken katı besi yerlerinde R-formunda koloni oluşturur ve H2S reaksiyonu negatiftir.
5- Brucella canis: Köpeklerde infeksiyon oluşturan bu etken, insanlarda da hastalık meydana getirebilmektedir. İlk izolasyonlarda CO2’e ihtiyaç göstermeyen etken R-formunda koloni oluşturmakta ve H2S testi ise negatiftir.
6- Brucella neotomae: Ağaç ratlarından izole edilen bu etkenin insan ve hayvanlarda hastalık meydana getirdiği henüz bildirilmemiştir. İlk izolasyonlarda CO2’e ihtiyaç göstermeyen etken H2S oluşturmaktadır.
7- Deniz memeli orijinli Brucella türleri: Son yıllarda balina, fok, yunus ve su samuru gibi deniz memelilerinden izole edilen etkenler önceleri Brucellamaris olarak isimlendirilmiş.
* Ayrıca, Brucella etkenleri atlarda da infeksiyon oluşturmaktadır.
Tagler: Brucella,  Brusella

Comments: (1)

1.   Posted by oguzkaganakin   2019-06-22 14:19  

link ölü