Submitted by: sdemir   Date: 2013-11-08 11:31
Çözeltiler

İçindekiler
Giriş
■ Çözelti ve Türleri
■ Çözünme Olgusu
■ Elektrolitler
■ Çözünürlük
■ Derişim ve Birimleri
■ Çözeltilerin Buhar Basıncı
■ Çözeltilerin Koligatif Özellikleri
■ Özet
■ Değerlendirme Sorular

Tam metin için tıklayınız
Tagler: Çözelti,  Molarite,  Normalite

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış