Submitted by: sdemir   Date: 2017-01-09 06:56
TİROİD HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KILAVUZU
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği • 2012

Tam metin için tıklayınız

İçindekiler
SUNUM ..............................................................................................................................................IV
ÖNSÖZ ................................................................................................................................................ V
TİROİD ÇALIŞMA GRUBU .............................................................................................................VI
KISALTMALAR .................................................................................................................................VII
TİROİD FONKSİYON TESTLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ ........................................................ 1
TSH YÜKSEKLİĞİ .............................................................................................................................. 7
İLAÇLARIN TİROİDE ETKİSİ .........................................................................................................11
SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ .............................................................................................................13
HİPOTİROİDİ ...................................................................................................................................16
SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ ...........................................................................................................19
TİROTOKSİKOZ/HİPERTİROİDİ ..................................................................................................21
GRAVES ORBİTOPATİSİ ................................................................................................................31
TİROİDİTLER ....................................................................................................................................38
SUBAKUT TİROİDİT .......................................................................................................................40
AĞRISIZ POSTPARTUM TİROİDİT .............................................................................................41
AĞRISIZ SPORADİK TİROİDİT (Sessiz Sporadik Tiroidit,
Subakut Lenfositik Tiroidit) .......................................................................................................42
RİEDEL TİROİDİTİ ...........................................................................................................................43
AKUT SÜPÜRATİF (infeksiyöz) TİROİDİT ................................................................................44
GEBELİK VE TİROİD HASTALIKLARI ..........................................................................................45
İYOT EKSİKLİĞİ HASTALIKLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM ...............................................49
ÖTİROİD DİFFÜZ GUATR .............................................................................................................58
TİROİD NODÜLÜ ............................................................................................................................60
TİROİD TÜMÖRLERİ ......................................................................................................................65
13.1. İYİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ ..........................................................................65
13.2. MEDÜLLER TİROİD KANSERİ ...........................................................................................75
13.3. AZ DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMU ........................................................................81
13.4. ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMU ................................................................................82
13.5. TİROİD LENFOMASI............................................................................................................83
ÖTİROİD HASTA SENDROMU ....................................................................................................84
TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ .....................................................................................................85
MİKSÖDEM KOMASI ....................................................................................................................95
İ
Tagler: Tiroid,  Tsh,  T3,  T4

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış