Submitted by: sdemir   Date: 2017-04-15 10:27
Plevral Sıvının Mikrobiyolojik ve İmmünolojik Analizi
Microbiologic and Immunologic Analysis of Pleural Diseases
Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2015; 3 (3): 316-31 Tam metin için tıklayınız

Plevral efüzyon, göğüs hastalıkları kliniğinde etyolojik tanıdaki güçlükler nedeniyle önemli bir yer tutar. Plevral enfeksiyonlar için plevral sıvının bakteriyel, mikobakteriyel ve mantar kültürlerinin yapılması önerilmektedir. Erişkin ve çocuklarda en sık ampiyeme sebep olan mikroorganizmalar, Streptococcus pneumoniae ve Staphylococcus aureus’dur. Düşük seviyelerde bakteriyel patojenlerin bulunduğu plevral sıvı gibi örneklerde etkenin hızlı bir şekilde saptanması tedavini başarısı için gereklidir. Polimeraz Zincir Reaksiyonu plevral sıvıda düşük seviyelerdeki bakterilerin saptanmasında hızlı bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Plevral sıvı, mikrobiyolojik ve immünolojik inceleme
8
SUMMARY
In pulmonary medicine clinical, pleural effusion is important due to etiological diaagnostic challenges. It is recommended that pleural fluid from pleural enfections must be cultured for bacteria, mycobacteria and fungi. Microorganisms that cause empyema most frequently in adults and children are; Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus. Rapid detection of the low levels bacterial pathogens in pleural fluid specimens is necessary for successful treatment of patients with bacterial infections. Polymerase Chain Reaction is rapid and sensitive method in detection and identification of bacteria from pleural fluid.
Keywords: Pleural fluid, immunologic and microbiologic investigation

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış