Submitted by: sdemir   Date: 2017-04-18 07:19
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Laboratuvar Güvenliği Rehberi

Tam metin için tıklayınız

Bu doküman; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen "Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü Projesi (TR0802.16)" kapsamında bastırılmıştır. Sözleşme makamı, Merkezi Finans ve İhaleler Birimi’dir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, bu Projenin yararlanıcısı olup dokümanın hazırlanmasına liderlik etmiştir ve dokümanın tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Kısmen dahi olsa çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi "Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Laboratuvar Güvenliği Rehberi" Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 937, Ankara, 2014" şeklinde olmalıdır. Ücretsizdir. Parayla satılamaz. Dokümanın içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
ISBN: 978-975-590-487-0
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış