Submitted by: sdemir   Date: 2018-08-27 10:22
Magnezyumun klinik önemi
Işık Z.Solak Görmüş, Neyhan Ergene
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya

Genel Tıp Derg 2004;14(2)

Amaç: Magnezyum (Mg), insan vücudunda bulunan miktar açısından dördüncü (70 kg’lık bir insanda 2000 mEq),
intrasellüler alanda bulunan miktar açısından potasyumdan sonra ikinci sırada bulunan ve üçbinden fazla enzimin
fonksiyon görmesi için gerekli olan bir esansiyel elementtir. Makalemizde bu elementin eksikliğinin ve fazlalığının
neden olduğu çeşitli klinik durumların sunulması amaçlanmaktadır. Ana bulgular: Serum Mg konsantrasyonunun
1.6 mEq/l’nin (<1.9 mg/dl) altına düşmesiyle ortaya çıkan hipomagnezemi hemen hemen bütün sistemleri
etkileyen klinik durumların sebebi olabilirken, 2.1 mEq/l’nin (>2.5 mg/dl) üzerine çıkmasıyla karakterize
hipermagnezemi daha çok nörolojik ve kardiyak problemlere yol açabilir. Sonuç: Bugüne kadar hipomagnezemi
en yetersiz teşhis edilen elektrolit anormalliği olarak tanımlanmasına rağmen modern aletlerin yakında fizyolojik
açıdan aktif olan intrasellüler iyonize Mg hakkında daha doğru bilgiler verebileceği tahmin edilmektedir. Mg
vücuttaki bütün sistemler için son derece koruyucu ve önemli bir elementtir.
Anahtar kelimeler: Magnezyum, hipomagnezemi, hipermagnezemi, klinik bulgular

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış