Submitted by: sdemir   Date: 2019-12-04 17:21
B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi
Emel Öztürk Durmaz

Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.47.s4

Özet
Amaç: B hücre gelişimi ve matürasyonu antijenden bağımsız olarak kemik iliğinde gerçekleşir. Bu hücreler kemik iliğinde kompleks matürasyon sürecinden geçerken yüzey antijen reseptörleri eksprese ederler, fonksiyonel ve fenotipikmatürasyon kazanırlar. Matür naif B hücrelerinin yüzey antijen reseptörleri IgM ve IgD molekülleridir. Kemik iliğinde gelişim ve matürasyonlarını tamamlamış matür naif B hücreler periferiklenfoid dokulara göçerek antijen ile karşılaşmak ümidiyle beklemeye başlarlar. İşte humoralimmün yanıt bu periferiklenfoid dokularda antijene özgü B hücrelerinin antijenle karşılaşması ile başlar. Matür naif B hücrelerinin antijen reseptörleri polisakkarid, lipid, glikolipid, nükleik asit ve ufak solübl moleküller gibi T hücrelerince tanınamayan değişik natürde antijenleri tanıyabilir ve B hücreleri direkt olarak bu tip antijenlerle aktive olabilir. Ancak protein natüründe antijenlerle B hücre aktivasyonu için CD4+ T hücre yardımı gereklidir. B hücre aktivasyonu ardışık kompleks basamaklardan oluşan bir süreçtir. Protein antijenler için humoralimmün yanıtın ardışık basamakları şöyle sıralanabilir: 1. B hücrelerince antijen tanınması ve intraselüler sinyaller. B hücrelerinin Th hücrelere antijen sunumu. Th hücrelerce B hücre aktivasyonu. B hücre diferensiasyonu (antikor salan efektör B hücrelerin oluşumu, ağır zincir izotip/sınıf değişimi, afinitematürasyonu, hafıza B hücrelerinin oluşumu). Salınan antikorlarla antijenin eliminasyonu. Hemostaz (humoralimmün yanıtın sonlandırılması). (Türkderm 2013; 47: Özel Sayı 1: 24-7)
Anahtar Kelime: Humoralimmünite, humoralimmün sistem, B lenfosit, B hücre, antikor
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış