Submitted by: sdemir   Date: 2008-07-11 06:56
Türk Klinik Biyokimya Derneği Türk Klinik Biyokimya Dergisi
Türk Klinik Biyokimya Derneği Klinik ( Tıbbi ) Biyokimya Uzmanlarının; kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğimiz Türkiyede çalışan Klinik Biyokimya Uzmanları arasında bilimsel bilgi alışverişi için gerekli koşulları hazırlayan ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yapan; uzmanlık dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik eden; üyelerinin uzmanlık alanlarına ilişkin haklarının korunması ve geliştirlmesi için gerekli girişimlerde bulunan ve olumsuzlukların giderilmesi için kendi öz denetim mekanizmalarını çalıştırmaktan kaçınmayan bir sivil toplum örgütüdür. Türk Klinik Biyokimya Derneği Uzmanlık Eğitimi, Sürekli Tıp Eğitimi ( STE ), Sürekli Mesleki Gelişimi , ( SMG ), içeren eğitim aktivitelerinin yürütülmesini, araştırmaları desteklemeyi ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını oluşturan laboratuvar hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını sağlayarak, üyelerine ve Türkiyede Klinik Biyokimyanın gelişmesine hizmet etmeyi ve bu alanın geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.
Başkan: Dr. Oya BAYINDIR
Genel Sekreter: Dr. Sara HABİF
Sayman: Dr. Ece ONUR
Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Mehmet H. KÖSEOÐLU
Bilimsel Etkinlik Sorumlusu: Dr. Sembol YILDIRMAK
TKBD Okulu Sorumlusu: Dr. Özkan ALATAÞ
Mevzuat Sorumlusu: Dr. Dilek ÖZMEN
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış