Submitted by: sdemir   Date: 2008-12-26 13:05
Enzimüri ve Mikroproteinürinin Klinik Önemi
Sema Uslu"Düşük molekül ağırlıklı proteinler (MA<70.000 kDa) glomerüler bazal membrandan serbestçe filtre edilebilir. Normal koşullarda, pratik olarak tüm düşük molekül ağırlıklı proteinler tamaman geri emilir (yaklaşık %99). Bu proteinler ancak renal tübüller tarafından glomerüler filtrata geri emilim azaldığında idrarda tesbit edilebilirler. Renal tübüler hücrelerin filtre edilen proteinleri reabsorbe edememesi tübüler hasarın göstergesi olarak alınır. Üriner enzimler ve düşük molekül ağırlıklı proteinler nefrotoksisitenin erken belirteçleri olarak ve bir çok patolojik durumlarda tübüler epitel hücrelerin fonksiyonundaki küçük değişikliklerin tanımlanması için kullanılmaktadır"

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış