Submitted by: sdemir   Date: 2009-01-20 13:20
Malnütrisyonlu çocuğun değerlendirilmesi
Nihal Dündar, Bumin Dündar"Biyokimyasal Değerlendirme
a) Serum Proteinlerinin Ölçümü:
1) Albumin: Genelde proteinle ilgili beslenme durumunu yansıtır. Yarılanma ömrü 18-20 gündür. Enfeksiyon ve enflamasyondan oldukça fazla etkilenir. Vücut depoları fazladır ve erken dönemdeki malnütrisyon hakkında bilgi vermez.
2) Transferrin: Demirin majör taşıyıcı proteinidir. Yarılanma ömrü 8-9 gündür. Demir eksikliğinde sentezi artar; enflamasyon, karaciğer ve böbrek hastalıklarından oldukça etkilenir.
3) Prealbumin: Yarılanma ömrü 2 gündür. Akut malnütrisyonda önemlidir, ancak enflamasyon ve enfeksiyona çok duyarlıdır. Kalori ve proteine çok hızlı cevap verir ve iyileşmeyi yansıtmaz. Retinol bağlayıcı protein, fibronektin gibi proteinler de çalışılmış; ancak nütrisyonel durum dışındaki
etmenlerden çok fazla etkilenmeleri, serum düzeylerinde standart değerlerin tam elde edilememesi nedeniyle rutin olarak kullanılamamaktadırlar. Malnütrisyonu tam yansıtacak ideal bir protein henüz bulunamamıştır."
Tagler: Malnütrisyon

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış