Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-11 11:10
LABORATUVAR HASTA VERİLERİ KULLANILARAK BİYOKİMYA TESTLERİNDE REFERANS ARALIKLARI BELİRLENMESİ
(Uzmanlık tezi)
Yıldız BALCI
Danışman: Þef. Dr. Asuman KAPTANAÐASI ORÇUN

İstanbul 2006

Tam Metin

Bu çalışmamızda laboratuvarımızda çalışılan biyokimya parametrelerine ait 18 testin; referans grubu olarak hastane popülasyonumuzu kullanarak, referans aralıklarını hesaplamayı amaçladık. Bu amaçla 01.06.2005- 30.09.2005 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarına başvuran hastaların ilgili testlere ait sonuçlarını kullandık. Veriler önce 3-12, 13-24, 25-44, 45-64, 65 ve üstü olmak üzere 5 yaş grubuna ayrılarak cinsiyetler arası fark anlamlılığı test edildi. 3-12 yaş grubunda cinsiyetler arası fark olmadığını, diğer gruplarda anlamlı fark olduğunu gördük. Bu nedenle ilk grup dışında diğer gruplarda cinsiyet ayırımı yaparak, testlerin referans aralıklarını hesapladık. Uç değer ayıklamalarımızı NCCLS tarafından önerilen Dixon metoduyla yaptık. Her test için; ortalama, standart deviasyon, ±2 standart deviasyon arasında ve %95 güven aralığında alt ve üst referans değerler belirledik. Ayrıca her yaş grubu için cinsiyetler arası ve her cinsiyet için yaş grupları arası karşılaştırmalar yaparak istatistiksel fark anlamlılığını araştırdık.
Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz referans değerleri, üretici firmanın önerdiği değerlerden farklı çıktı. Ayrıca firma tarafından yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan önerilen birçok test değerinde, bu gruplarda anlamlı farklılık olduğunu da gördük. Sonuç olarak; laboratuvarımızda kendi hasta popülasyonumuzun değerlerini kullanarak referans değerlerimizi belirlemenin daha yararlı olduğunu gördük. Ayrıca dolaylı örneklendirme yoluyla referans aralığı belirlemenin, zaman ve iş gücü açısından daha kolay olduğu kanaatine vardık.
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış