Submitted by: sdemir   Date: 2009-02-24 06:39
KLİNİK LABORATUVARLARDA OTOMASYON
Diler Aslan, Mehmet Köseoğlu

Tam Metin için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
KLİNİK LABORATUVARLARDA OTOMASYON
SÖZLÜK
1. Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Terminolojisi
2. Bazı sözcüklerin bu kitapta kullanım anlamları
OTOMATİZE SİSTEMLER: ANALİZÖR TASARIM VE İÞLETİMİNDE TEMEL İLKELER
OTOMATİZE SİSTEMLERİN TEMEL ELEMANLARI
KLİNİK LABORATUVARLARDA OTOMASYON
KLINIK KIMYA (KLINIK BIYOKIMYA) LABORATUVARLARINDA OTOMASYON
İMMÜNOKIMYA'DA OTOMASYON
HEMATOLOJIDE OTOMASYON
HEMOSTAZDA OTOMASYON
MIKROBIYOLOJIDE OTOMASYON
HASTANE LABORATUVARLARI DIÞINDA LABORATUVAR HIZMET ALANLARI VE ÖZEL TIP LABORATUVARLARI
CİHAZ SEÇİMİ İLKELERİ
TEMEL KARAKTERISTIKLER
LABORATUVAR KARAKTERISTIKLERI
Test listesi
İş yükü
İş akışı
Teknisyen gereksinim kapasitesi (walk-away capabilities)
Cihaz Karakteristikleri
Örnek etiketleme sistemi
Hasta örneğinin cihaza yüklenmesi
Analizlerde örneklerin ve testlerin seçim teknikleri
Karıştırma yöntemleri
Performans karakteristikleri
Doğrusallık
Duyarlılık
Özgüllük
Doğruluk ve kesinlik
Dayanıklılık
Bulaşma ("Carryover")
Cihazın seçiminde dikkat edilecek diğer hususlar
Fiziksel ve çevresel koşullar
Bakım, onarım ve servis
Kalite kontrol
Eğitim, yetiştirme
Üretici ve satıcı firmanın güvenilirliği
KALİTE, MALİYET VE VERİMLİLİK
ENSTRUMAN SEÇİMİ VE DEÐERLENDİRİLMESİ
OTOMASYONDA LABORATUVAR PERFORMANSI
OTOMASYON VE GELECEÐİN LABORATUVARLARI
TARTIÞMA VE SONUÇ
EK. 1 "THROUGHPUT" TESTKAPASİTESİ; ÖRNEK KAPASİTESİ (BİRİM ZAMANDA ANALİZ EDİLEN ANALİZ ÖRNEÐİ SAYISI):
EK. 2 İSTEK-SONUÇ SÜRESİ
EK. 3 TIBBİ LABORATUVARLARDA BİLGİ YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLAR; KLINIK INFORMATIK; LABORATUVARDA BILGI YÖNETIMI; İLETIÞIM; TEST-ISTEK BELGELERI; HASTA-SONUÇ RAPORLARI
EK. 4 NOKTA-BAKIM ANALİZLERİ ("POINT-OF-CARE TESTING-POCT")POC TESTLERININ TEKNOLOJIK YÖNÜ
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış