Submitted by: sdemir   Date: 2009-05-28 12:50
İnflamatuar barsak hastalığında otoantikorlar
Nuray Gürel-Polatİnflamatuar barsak hastalığı (İBH) Crohn's hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (ÜK) olarak adlandırılan genel terimlerdir. Genetik faktörler İBH'ında önemli bir role sahiptir. İBH (kuvvetli) ailesel özellikler ile ilişkilidir. Son çalışmalar gastrointestinal bölgedeki endojen bakterilere karşı bozulan bir immün cevaba sahip olan İBH'lı olgular hipotezini savundular. Serolojik cevaplar Saccharomyces cerevisiae, mikobakteri, bakterioides ve E. coli karşı antikorları içeren Crohn's hastalığında görüldü.
Son yıllarda çeşitli serolojik belirteçler CH ve ÜK'in ayırımı ve teşhisi için faydalı olduğu bulundu. Bunlar p-ANCA, ASCA, anti-pankreatik antikor, OmpC, intestinal goblet hücre antikorları ve anaerobik coccoid rod antikorlarını kapsar.
Tagler: Crohn,  Otoantikor

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış