Submitted by: cafergonen   Date: 2009-06-18 17:33
ELISA nasıl Yapılır ?
Dr. Cafer GönenELISA : Enzyme Linked Immun Adsorbant Assay
Antijen-antikor ilişkisini, antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir. Antijene karşı antikor ya da antikora karşı antijen aramak mümkündür. Virüs ve parazit enfeksiyonlarında kullanılan bir tanı yöntemidir; immobilize edilmiş antijen kullanılarak kompetetif olmayan indirek boyama yöntemi kullanılmaktadır.

Antikor aramak için;

1. Bilinen antijen plastik bir yüzeye yapıştırılır. Mikro-Elisa sisteminde bu antijen her hasta için kullanılmak üzere yapılan çukurların yüzeyine kaplanır. Antikor aranacak hasta serumu bu çukurlara konur. Bir süre beklenir ve yıkanır. Eğer serumda uygun antikor varsa antijenle birleşir.

2. Bir enzim ile işaretlenmiş insan globülini antiserumu eklenir. Bir süre beklenir ve yıkanır. İncelenmekte olan serumda antijene uygun antikor var ise antijene bağlanmış olacağından bu son eklenen enzim ile işaretlenimş insan antiglobülini de bağlayacak ve yıkama ile uzaklaştırılamayacaktır.

3. Enzime uygun bir kromojen substrat eklenir. Sisteme bağlanmış enzim bu substratı parçaladığında ortaya çıkan renk, yapılacak kolorimetrik yöntemlerle ölçülerek bağlanmış olan enzim dolayısıyla bağlanmış olan antikor hakkında fikir verecektir.

ELISA Çalışması

Genellikle Gereken Malzemeler

1- Mezür 500 ml lik ve Erlenmayer
2- 1000 lik ve 100 lük otomatik pipet ve uçları
3- Çoklu otomatik pipet
4- Kurutma kağıtları
5- Vorteks
6- Mikroplate washer ( yoksa elde yıkanacak)
7- Microplate shaker ( sallayıcı. Bazı kitlerde gerekiyor)
8- Deiyonize (distile) su
9- Örnekleri yazmak için kağıt
10- Standartları hazırlamak için ependorf tüpleri

TEMEL BASAMAKLARI
1- Standart, örnek ve kontrollerin kuyucuklara konulması
2- Biotinli antikor ilavesi (primer antikor konulması)
3- Yıkama basamağı
4- Streptavidin peroksidaz (ENZİM) lı antikor ilavesi
5- Yıkama basamağı
6- Stabilize kromojen ilavesi (Renklendirme)
7- Stop solüsyonu ilavesi (Reaksiyonu durdurma)
Tagler: Elisa

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış