Submitted by: cafergonen   Date: 2009-06-22 21:36
SPEKTROFOTOMETRE ve KULLANIM İLKELERİ

Spektrofotometre, renkli bir solüsyonun üzerine düşürülen ışığın ne kadarının solüsyon tarafından absorbe edildiğini ölçen bir cihazdır.

Kolorimetrik biyokimyasal analizlerde, konsantrasyonu ölçülmek istenen analit bir kimyasal madde ile reaksiyona sokularak renkli bir solüsyon oluşturması sağlanır. Renkli solüsyonlar renkleri ile bağlantılı olarak belli dalga boyundaki ışığı absorbe ederler ve absorbe edilen ışığın miktarı solüsyonun renginin koyuluğu ile doğru orantılıdır.

Ayrıntılı bilgi için .

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış