Submitted by: sdemir   Date: 2009-10-14 06:42
Biyofilmler ve Yabancı Cisim İnfeksiyonları
Şerife Barçın Öztürk, Serhan Sakarya, Serkan Öncü, M. Bülent Ertuğrulİnfeksiyon oluşması için öncelikle patojen mikroorganizmanın hedef yüzeyde kolonize olması gerekmektedir. Kolonizasyon mikroorganizmanın canlı ve cansız yüzeylere tutunması ile başlar ve cansız yüzeylerden yabancı cisimlere tutunan mikroorganizmalar biyofilm oluştururlar. Biyofilmler ekstraselüler polimerlerden oluşmaktadır ve bu yapı çevredeki besin ve iyonların değişimini kontrol etmektedir. Bu değişiklikler bakterinin antibiyotiğe karşı direnç, biyosid ve immün sistemden korunmasını sağlamaktadır. Tüm bu kazanılan özellikler biyofilm oluşturan mikroorganizmalarla oluşan infeksiyonların eradikasyonunu çok güçleştirmektedir. Mikrobiyal biyofilmler idrar, endotrakeal, intravenöz sondalar ve tüm diğer yabancı cisimlerde gelişebilmektedir. Yabancı cisim infeksiyonlarının hastaların mortalite, morbidite oranlarını ve hastane giderlerini ciddi bir şekilde artırması nedeniyle biyofilm oluşumuna karşı araştırmacıların geliştireceği yeni tedavi stratejilerine gereksinim vardır. Bu derlemede biyofilm ve yabancı cisim infeksiyonları arasındaki ilişki ve geliştirilmiş stratejiler güncel literatürlerden faydalanılarak tartışıldı.
Tagler: Biyofilm

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış