Submitted by: sdemir   Date: 2010-03-22 07:37
New Page 1

KAN ALMA İÇİN TÜPLER

KAN ALMA SIRASI:

Kan toplama tüpleri tüp içeriklerindeki çapraz kontaminasyondan kaçınmak için belrli bir sırayla alınmalıdır. Önerilen sıra:

Önce kan kültür tüpü (sarı-siyah kapaklı)

İkinci düz tüp (kırmızı kapaklı)

Üçüncü koagülasyon tüpü (açık mavi kapaklı).

Son olarak içinde antikoagülan olanlar şu sırayla alınmalıdır:

1.      Jelli tüp (kırmızı-gri, veya altın rengi kapaklı). Jel separatör ve pıhtılaşma aktivatörü içerir.

2.      Sodyum heparin (koyu yeşil kapaklı)

3.      Lityum heparin ve jel separatörü (açık yeşil kapaklı).

4.      EDTA (Mor kapaklı)

5.      ACDA veya ACDB (soluk sarı kapaklı). Asit sitrat dekstroz içerir.

6.      Okzalat/fluorid (açık gri kapaklı)

NOT:İçinde bir şey olan tüpler iyice karıştırılmalıdır. Yanlış test sonuçları iyi karıştırılmamış kanlardan elde edilebilir.

NOT:Plastik tüpler için, ikinci ve üçüncü tüplerin sırası terstir.

 

 

Kırmızı Kapak

EKLENEN

-

ETKİ MODU

Kan pıhtılaşır ve serum santrifüj ile ayrışır

KULLANIM

Biyokimya, Hormon, Mikrobiyoloji, Kan Bankası (Crossmatch)

 

Altın Rengi Kapak

EKLENEN

-

ETKİ MODU

Serum separatör tüp (SST) santrifüj ile serumu kandan ayıracak jel içeriyor

KULLANIM

Biyokimya, Hormon, Mikrobiyoloji

 

Açık Yeşil Kapak

EKLENEN

Plazma Ayırıcı Tüp (PST) Lityum heparin

ETKİ MODU

Lityum heparin ile antikoagule eder; Plazma jel ile ayrılır

KULLANIM

Biyokimya

 

Kırmızı-Gri Kapak

EKLENEN

Serum Separatör Tüp (SST) ile pıhtılaşma aktivatörü

ETKİ MODU

Pıhtılaşma hızla olur ve tüpün dibindeki SST jel ile serum ayrışır

KULLANIM

Kimyasallar

 

Mor Kapaklı

EKLENEN

EDTA sıvı

ETKİ MODU

Kalsiyum tuzları yaparak kalsiyumu uzaklaştırır

KULLANIM

Hematoloji (CBC) ve Kan Bankası (Crossmatch); dolu olması gerekir ve pıhtılaşmayı önlemek için 8 kez alt üst edilmelidir

 

Açık Mavi Kapaklı

EKLENEN

Sodyum sitrat

ETKİ MODU

Kalsiyum tuzları yaparak kalsiyumu uzaklaştırır 

KULLANIM

Koagülasyon testleri (protrombin zamanı), dolu olması gerekir

 

Koyu Yeşil Kapaklı

EKLENEN

Sodyum heparin veya lityum heparin

ETKİ MODU

 Trombin ve tromboplastini inaktive eder

KULLANIM

Lityum düzeyi için sodyum heparin kullanılır
Amonyak düzeyi için sodyum veya lityum heparin kullanılır

 

Koyu Mavi Kapaklı

EKLENEN

Sodyum EDTA

ETKİ MODU

Kontamine edici metal içermeyecek şekilde tasarlanmıştır

KULLANIM

Eser element testi (çinko, bakır, kurşun, civa) ve toksikoloji

 

Açık Gri Kapaklı

EKLENEN

Sodyum fluorid ve potasyum oksalat

ETKİ MODU

Antiglikolitik ajanlar glukozu 5 güne kadar korur

KULLANIM

Glukoz ölçümü, dolu olması gerekir (az kan olursa hemolize yol açabilir)

 

Sarı Kapaklı

EKLENEN

ACD (acid-citrate-dextrose)

ETKİ MODU

Kompleman inaktivasyonu

KULLANIM

HLA doku tipleme, babalık testi, DNA çalışmaları

 

Sarı - Siyah Kapaklı

EKLENEN

Broth karışımı

ETKİ MODU

Mikroorganizmaların canlılığını korur

KULLANIM

Mikrobiyoloji - aeroblar, anaeroblar, mantarlar

 

Siyah Kapaklı

EKLENEN

Sodyum sitrat (tamponlu)

ETKİ MODU

Kalsiyum tuzları yaparak kalsiyumu uzaklaştırır  

KULLANIM

Westergren Sedimentasyon Hızı; tam dolu olması gerekir

 

Turuncu Kapaklı

EKLENEN

Trombin

ETKİ MODU

Hızla kanı pıhtılaştırır

KULLANIM

Acil serum kimyasalları

 

Kahverengi Kapaklı

EKLENEN

Sodyum heparin

ETKİ MODU

Trombin ve tromboplastini inaktive eder

KULLANIM

Serum kurşun saptanması

Tagler: Kan Alma

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış