Submitted by: sdemir   Date: 2010-06-23 08:47
KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI
Christopher P.Price and Robert H.Christenson
Çev. Ed. Diler AslanListe Fiyatı: 65 YTL
İndirimli Fiyatı: 39 YTL

Laboratuvar testlerinin istenmesinin amacı öngörülen veya şüphelenilen durum ya da hastalığın test-öncesi olasılığını yükseltmesidir. Bu bağlamda, bireye veya hastaya uygulanan test sonucunun, test-sonrası olasılığı en yüksek düzeye çıkarması beklenir. Laboratuvar testlerinin bu özellikleri testlerin tanısal doğrulukları ile belirlenir. Testlerin tanısal doğruluğu ile ilişkili alan da "Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı" başlığında ele alınmaktadır. Teknolojinin olağanüstü hızla ilerlemesi, laboratuvar testlerinin sayısının hızla artmasına neden olduğu gibi bilginin de çok hızlı çoğalıp, yay İmasını sağlamaktadır. Bu kadar bilgi arasından en iyisini seçip, birey boyutunda hastalık ya da bozukluk kararını vermek ve hızla tedaviyi uygulamak başta klinisyenler olmak üzere sağlık çalışanlarının bu gelişmelere ayak uyduracak özellikte bilgi ve beceri kazanmalarını gerektirmektedir. Tedaviye karar verme boyutunda ele alındığında "Kanıta Dayalı Tıp" olarak ortaya çıkan bu özel alan, öncelikle ilaç uygulamalarında başlatılmıştır. Ardından, test-öncesi olasılığı yükseltmek amacıyla istenen testlere karar vermek aşamasında da gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda da "Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı" doğmuştur. Kanıta dayalılık kavramı, erişilen her türlü bilgi (kanıt) arasından en iyi kanıtın seçilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, "Kanıta Dayalı Tıp (KDT)", "Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı (KDLT)", "Kanıta Dayalı Sağlık Teknolojileri Değerlendirilmesi (KDSTD)" gibi hangi alan olursa olsun uygulanacak yol aynıdır ve "Yanıtlanabilecek Soruyu sor - En iyi kanıtı bulmak için Arama yap - Kritik-Eleştirel değer biç -Karar ver ve Uygula - Değerlendir" (SAKEUD) olarak beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar kanıta dayalılığın değerlendirildiği alanlara ve/veya altalanlarına göre sorunun sorulması, uygulanması ve değerlendirilmesinde değişiklik göstermektedir. Bu kitap özellikle laboratuvar testlerine yönelik olmasına karşın, hem KDT ve ağırlıklı olarak KDSTD alanları boyutunda da değerli bilgi ve katkılar içermektedir.

İçindekiler
1 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbı ve Tanı Süreci 1
Paul J. Karanicolas ve Gordon H. Guyatt Çev: Rabia Kahveci, Aylin Baydar
2 Klinik Soru: Laboratuvar Tıbbı’nda Yanıtlanabilir Soru Oluşturmak için Bir Sistem 25
Christopher P. Price ve Robert H. Christenson Çev: Yeşim Özarda
3 Test ve Sonucu Arasındaki İlişki 53
David B. Matchar ve Lori A. Orlando Çev: Fehime Benli Aksungar
4 Tanısal ve Prognostik Doğruluk Değerlendirme Çalışmaları 67
Patrick M. M. Bossuyt Çev: Ahmet Ergin
5 İzlem Çalışmalarının Tasarlanması 83
Paul Glasziou Çev: Ahmet Ergin
6 Testlerin Ardından Sonuçların Değerlendirilmesi 95
Jonathan Deeks Çev: Necip İlhan
7 İstatistiksel Analiz ve Veri Sunumu 113
James C. Boyd Çev: Diler Aslan
8 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbı:
Analitik Performansın Hastadaki Sonuçlar Üzerine Etkisi 141
Richard Jones ve Howard Cuckle Çev: Doğan Yücel
9 Tanısal Doğruluk Raporlama Standardları (STARD):
Klinik Laboratuvar Çalışmalarına Uygunluk 165
Alan H.B. Wu Çev: F. Suna Kıraç
10 Kaynak Tarama 189
Atle Klovning ve Sverre Sandberg Çev: Ferhan Sağın
11 Kanıta Kritik-Eleştirel Değer Biçme:
İlişki, Geçerlilik, Uygulama 213
Robert H. Christenson ve Christopher P. Price Çev: Nihal Yücel
12 Sistematik Derleme ve Metaanaliz 245
Rafael Perera ve Carl Heneghan Çev: Rabia Kahveci, Aylin Baydar, Fatih Yüksel
13 Kanıta-Dayalı Kılavuzların Yapılandırılması ve Kullanılması 275
Joseph Watine, Wytze P. Oosterhuis, Eva Nagy, Peter S. Bunting ve Andrea Rita Horvath Çev: Eser Sözmen
14 Kılavuzlara Kritik Eleştirel Değer Biçilmesi 295
Andrea Rita Horvath, Eva Nagy ve Joseph Watine Çev: Eser Sözmen
15 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbı: Sağlık Ekonomisi, Geri-Ödeme ve Değer Teklifi 321
Michael A. Scott ve James P. Raftery Çev: Tuğba Ada, Tevfik Çetinkaya
16 Laboratuvar-Tıbbında Denetimin Rolü 347
Paul O. Collinson Çev: Tamer C. İnal
17 Laboratuvar Sonuçlarının Klinisyene Rapor Edilmesi: Kanıta-Dayalı mıdır? 375
Peter S. Bunting ve Sverre Sandberg Çev: Tamer C. İnal
18 İstek Yönetimi: Laboratuvar İş Yükünün Kontrolü 399
Bernard L. Croal Çev: Türkan Nogay Atik
19 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbı Uygulamalarında Bilişim Teknolojileri 423
Jonathan Kay Çev: Oğuz Dicle
20 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbının Öğretimi 447
Jenny Doust ve Sharon Sanders Çev: Zeliha Günnur Dikmen
21 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Sağlık Hizmetleri 477
J. A. Muir Gray Çev: Süleyman Demir
22 Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbı ve Yasal Mevzuat 491
Robert L. Murray ve Arleen Pinkos Çev: Muhittin A. Serdar ve Gönül Erden
23 Rutin Uygulamada Kanıta-Dayalı Laboratuvar Tıbbı’nın Kullanılması 509
Christopher P. Price ve Robert H. Christenson Çev: Süleyman Demir
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış