Author Message
sdemir

Administrators
tr
Online status

162 posts
http://suleymandemir.pau.edu.tr

#forums.php?m=posts&id=190   2010-04-13 07:30          
Trioz aldoz ve trioz ketoza örnekler?
Epimer ne demektir, örnek?
Enantiomer ne demektir?
Sodyuma bağlı glukoz transportu hangi tip transporttur?
Simport, antiport ne demektir?
Glikolizde hız kısıtlayıcı basamak?
Glikolizde substrat düzeyinde ATP oluşturan basamağı hangi enzim katalizler?
Glikolizde NADH hangi enzimin katalizlediği basamakta oluşur?
Glikolizde üretilen NADH mitokondriye hangi yollarla aktarılır?
Trikarboksilik asit döngüsünde FADH2 hangi enzimin katalizlediği reaksiyonda oluşur?
16 Karbonlu yağ asitinin beta oksidasyonu ile net kaç ATP sentezlenir? (NADH 3 FADH2 2 ATP üretir varsayımıyla)
Hangi enzim reaksiyonu NADPH+H+ kaynağıdır?
Hangi yağ asitleri esansiyeldir?
Hangisi lipoprotein lipaz aktivatörüdür?
Glikolizde geri dönüşümsüz reaksiyonlar hangileridir?
Glukoneogenezin glikoliz reaksiyonlarında kullanılmayan enzimleri hangilerdir?
Glukoz 6 fosfataz nerede bulunur?
Cori döngüsü ne demektir?
Glikojen sentezinde hangi enzim görev alır?
Glikojen yıkılımında görev alan enzimler hangileridir?
Pentoz fosfat yolunun amacı nedir?
Transketolaz enzimi ne iş yapar?
Transaldolaz enzimi ne iş yapar?
NADPH hangi reaksiyonlar sonucu oluşur?
NADPH nerelerde kullanılır?
TCA'da hangi reaksiyonlarda NADH oluşur?
TCA'da substrat düzeyinde fosforilasyon hangi reaksiyonda gerçekleşir?
Piruvat dehidrogenaz enziminin kofaktörleri hangileridir?
Glikojen yıkımını hangi enzimler gerçekleştirir?
Yağ asit sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı hangisidir?
Kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı hangisidir?
Hangisi lipoprotein lipaz aktivatörüdür?
Hangi lipoproteinin trigliserit içeriği en yüksektir?
ApoB48 hangi lipoproteinde bulunur?
omega 3 ne demektir, neden esansiyeldir?
Aromatik amino asitler hangileridir?
Hangi aminoasitler kükürt içerir?
Hangi amino asitler hidroksil grubu içerir?
Esansiyel amino asitler hangileridir?
Peptid bağı ne demektir?
Prof. Dr. Süleyman Demir

Bu mesaj sdemir tarafından değiştirildi (2010-04-20 10:25, önce)
tulin

Members
tr
Online status

1 posts

#forums.php?m=posts&id=192   2010-04-22 21:07          
Glukokinaz ve Hekzokinaz ın farkları nelerdir?
Pirüvat dehidrogenaz kaç tane enzimatik aktive ve kofaktör iler çalışır?Bunlar nelerdir?
Yağ asitlerinin sentezi nerede olur?
R grubu metil olan aminoasit hangisidir?
Globüler proteinler? fibriler proteinler? (Hangisi globüler/fibriler proteindir/değildir?)
Fosfofruktokinaz 2 nin fonksiyonu nedir?
Proton pompalanmayan kompleks hangisidir?
TCA ya girince glikoz son karbonunu hangi reaksiyonda kaybeder?
12 tane glukoz 6 fosfat tan kaç tane fruktoz 6 fosfat oluşur?
Glikolizde 6 C lu molekülü triozaldoz ve triozketoz olarak ayıran enzimin adı nedir?
Glukoneogenez in major kontrol noktası olan reaksiyon nedir?
Glukoneogenezin subsratları nelerdir?
Sitoplazmadaki NADH nin mitokondriye taşınma yolları nelerdir?
Glukoza dönüşebilen maddeler nelerdir?
Elektronların sitokromlardan geçiş sırası nasıldır?
TCA da FADH oluşan basamak hangisidir? Bu reaksiyonun enziminin özelliği nedir?
İzomeri olmayan aminoasit hangisidir?
sdemir

Administrators
tr
Online status

162 posts
http://suleymandemir.pau.edu.tr

#forums.php?m=posts&id=193   2010-05-24 07:23          
Final Soru dağılımı:
Hücre, Membran 1
Karbohidratler 2
Oksidatif fosforilasyon 4
Glikoliz 8
Glukoneogenez 2
Krebs döngüsü 6
Pentoz fosfat yolu 5
Glikojen 2
Enzimler 3
Lipitler 1
Yağ asit sentezi 2
Yağ asit oksidasyonu 2
Lipoproteinler 4
Amino asitler 4
Vitaminler 2
Hormonlar 2
Prof. Dr. Süleyman Demir

Bu mesaj sdemir tarafından değiştirildi (2013-05-27 08:54, önce)