Başlık Hit Tarih Hit Comments
  6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz: Moleküler ve Kinetik Özellikleri
  2008-10-16 3100 (0)
  Akım Sitometri Uygulamaları
  2008-10-14 3443 (0)
  Demir eksikliği anemisi
  2009-07-27 10284 (0)
  Denizli bölgesinde beta-talasemi mutasyonları
  2008-08-21 2540 (0)
  G6PD Enziminin Hemolitik Anemideki Yeri
  2011-10-26 2346 (0)
  Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
  2012-11-15 2300 (0)
  Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2013-11-02 2423 (0)
  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği
  2009-07-27 5963 (0)
  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz: moleküler özellikleri ve klinik önemi
  2008-10-27 3502 (0)
  Hematopoetik sistem
  2012-04-30 2204 (0)
  Hemostaz Laboratuvarı: Hasta yatağından sonuç kağıdına
  2008-10-14 2532 (0)
  Hepcidin, a key regulator of iron metabolism and mediator of anemia of inflammation
  2008-10-13 2825 (0)
  Hepsidin ve Demir Metabolizması
  2008-10-14 4076 (0)
  Kalıtsal sferositoz
  2012-11-08 2048 (0)
  Koagülasyon Testleri ve Klinik Kullanımı
  2008-10-14 5680 (0)
  Koagülasyon Testlerinin Klinik Kullanımı
  2015-10-03 1709 (0)
  Laboratory investigation of hemoglobinopathies and thalassemias: review and update
  2012-06-05 2011 (0)
  Molecular basis of inherited microcytic anemia due to defects in iron acquisition or heme synthesis
  2009-10-14 6581 (0)
  Orak hücre anemisi
  2009-07-27 4988 (0)
  Otoimmün hemolitik anemi tanı ve tedavi kılavuzu
  2018-12-25 897 (0)
  Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis
  2012-10-31 2040 (0)
  Red cell glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in Turkey
  2008-12-18 2053 (0)
  Red cell membrane: past, present, and future
  2009-02-04 2210 (0)
  Tanısal Hematoloji: Çok Fazla Test Yapmayın
  2009-01-21 3616 (0)
  The prothrombin time test as a measure of bleeding risk and prognosis in liver disease
  2009-02-10 2129 (0)
  Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım
  2009-01-21 5166 (0)
  Türk toplumunda gözlenen ilk Hb D-Ouled Rabah [beta19(B1) Asn>Lys]Olgusu
  2008-08-21 2364 (0)