Başlık Hit Tarih Hit Comments
  2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
  2009-11-04 2439 (0)
  A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases
  2013-07-24 2165 (0)
  Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Mikrobiyoloji Bülteni
  2009-02-09 4981 (0)
  Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
  2008-08-27 4032 (0)
  APIC Guidelines and Standards
  2008-09-15 2500 (0)
  ASM - American Society for Microbiology
  2008-07-22 2559 (0)
  Bacterial Pathogenesis Animations
  2009-02-26 3195 (0)
  Bacterial Resistance to antibiotics - Animations
  2009-02-26 2503 (0)
  Bakteri tanımlamasında biyokimyasal testler
  2009-02-20 5232 (0)
  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
  2013-01-10 2261 (1)
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2013-01-10 5142 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 2240 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 2248 (0)
  Covid-19 Laboratuvar İşleyişi ve Örnek Yönetimi
  2020-03-24 970 (0)
  Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
  2017-04-15 1336 (0)
  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği
  2009-02-10 4134 (0)
  Ebola Vaka Yönetim rehberi
  2014-08-27 2451 (0)
  Enfeksiyon Hastalıkları Tezleri
  2010-10-17 5671 (0)
  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
  2009-12-21 3426 (0)
  EUCAST Dokümanları
  2014-01-30 2544 (0)
  Evidence-Based Biosafety
  2009-11-16 2565 (0)
  Fenotipleme Testleri
  2008-07-31 2594 (0)
  Gram Positive vs Gram Negative
  2020-12-10 674 (0)
  Guidance for infection prevention and control in healthcare settings
  2020-03-15 665 (0)
  HASTANE ENFEKSİYONLARI KILAVUZLARI
  2008-12-26 2707 (0)
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  2013-11-11 2006 (0)
  Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları
  2012-12-04 2901 (0)
  Health map
  2009-04-22 1943 (0)
  HIV replication animation
  2009-02-17 2263 (0)
  Investigation of cerebrospinal fluid
  2012-02-06 2058 (0)
  Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
  2008-10-15 2834 (0)
  Klinik laboratuar hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği
  2009-09-27 5315 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu sunumları
  2010-01-08 3740 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  2009-08-03 5465 (0)
  LAB Animations
  2009-02-26 2400 (0)
  Microbiology Animations
  2010-07-12 2827 (0)
  Mikrobiyoloji Ders Notları
  2009-11-09 11001 (0)
  Mikrobiyoloji İmmünoloji Online
  2008-07-19 3128 (0)
  Mikrobiyoloji slaytları
  2014-07-03 10529 (0)
  Mikrobiyoloji sunumları
  2010-09-13 8358 (0)
  Mikrobiyoloji Tezleri
  2010-10-17 8109 (0)
  Moleküler Mikrobiyolojide Çoklu ve Hızlı Saptama Yöntemlerinde Gelişmeler
  2008-12-18 2417 (0)
  New York State Department of Health Clinical Laboratory Standards of Practice
  2008-09-08 3429 (0)
  Sağlık çalışanları güvenliği için covid19 standartları
  2020-03-15 833 (0)
  Sağlık kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon: mikrobiyoloji laboratuvarları örneği
  2009-02-07 3059 (0)
  Sexually Transmitted Diseases Guide
  2008-08-27 3827 (0)
  Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı
  2008-10-20 2552 (0)
  The microbiology information portal
  2009-04-27 2180 (0)
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK
  2008-08-27 4849 (0)
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Yayınları
  2008-08-27 5272 (0)
  12 >>>