Author Message
DSY047

Members
tr
Online status

1 posts

#forums.php?m=posts&id=199   2010-11-02 19:09          
NADP'nin kullanıldığı yerler hangileridir?
Glutatyon reduktazın görevi hangisidir?
Glutatyon peroksidazın görevi hangisidir?
Süperoksit dismutazın görevi hangisidir?
-Antioksidan sistemdeki enzimatik ürünler nelerdir?-
Transaldolazın görevi hangisidir?
izomerazın görevi hangisidir?
Nonoksidatif evredeki enzim yapıları nelerdir?
Pentoz fosfat yolunun hız kısıtlayıcı basamağındaki enzim hangisidir?
Pentoz fosfat yolunun amaçları nelerdir?
Krebs döngüsünde ilk NADH, hangi enzimin kullanımıyla (hangi reaksiyonda) oluşur?
Krebs döngüsünde son NADH, hangi enzimin kullanımıyla (hangi reaksiyonda) oluşur?
Krebs döngüsünde substrat düzeyinde ATP sentezi (SDF), hangi enzimin kullanımıyla (hangi reaksiyonda) oluşur?
Krebs döngüsünde FADH2, hangi enzimin kullanımıyla (hangi reaksiyonda) oluşur?
Krebs döngüsünde NADH sentezlenen basamaklar hangileridir?
-Propionat TCA ara ürünlerinde hangi yapıya çevrilir?-
Gliserolü gliserol-3P a çeviren enzim hangisidir?
Glikoneogenezin substratları nelerdir?
-Fruktoz - 2,6 - bifosfat enziminin fosforillenmesini sağlayan enzim hangisidir?-
-Fruktoz - 2,6 - bifosfat enziminin özellikleri nelerdir?-
-Glikoneogenezin kontrol basamağındaki enzim hangisidir?-
-Pirüvattan PEP oluşumu sırasında malat ın oluşturulmasının nedeni nedir?-
Okzalo Asetik Asit (OAA) in sitozole geçmesi için gereken üç yol nedir?
Pirüvattan PEP oluşumunda görevli enzimler nelerdir?
Karbonhidratların genel formülleri nedir?
Glikoneogenezde glikoz oluşturmayan karbonhidrat yapısı nedir?
Glikoneogenezde bypass edilen üç enzim nedir?
ETS de görevli olan ve mitokonri iç membranında yer alan enzim hangisidir?
Pirüvat dehidrogenaz enziminin/komplexinin kofaktörleri nelerdir?
Pirüvat dehidrogenaz enziminin/komplexinin enzimleri nelerdir?
Malat-Aspartat mekiğindeki malat dehidrogenaz için oksaloasetat sağlayan enzim hangisidir?
Glikolizde ATP'nin harcandığı basamaktaki enzimler hangileridir?
Glikolizde ATP'nin oluşturulduğu basamaktaki enzimler hangileridir?
Glikolizde ATP'nin ilk oluşturulduğu basamaktaki enzim hangisidir?
Glikolizde NADH'ın oluşturulduğu basamaktaki enzim hangisidir?
Glikolizin kontrol basamağındaki enzim nedir?
Glikozu, glikoz 6P a çeviren enzimler hangileridir? Farkları nelerdir?
Hangi hücrelerimizde glikoz parçalandığında pirüvat oluşmaz?
Galaktoz ve glikozun kana geçişine yardımcı yapı ve enzim nedir?
Limitdekstrinin sindirilmesi için salgılanan enzim hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi biyokimyanın yardımcı dallarından biri değildir?
Amilaz ile amilopektin arasındaki fark nedir?
Hangisi homopolisakkaritlerden değildir?
Aşağıdaki bağlardan hangisi maltozun yaptığı bağlardır?
Aşağıdakilerden hangisi 5C lu aldozlardan değildir?
Siyanür ve CO aşağıdaki komplexlerden hangisine etki eder?
Proton pompalanması komplexlerden hangisinde gerçekleşir?
Komplex III deki enzim aşağıdakilerden hangisidir?
Bağ oluşumu için aradaki çekim kuvveti 40kj/mol den büyük olduğunda oluşan bağ türlerinden değildir?
Canlı yapısında en fazla bulunan elemntlerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi glukoz oluşumunda kullanılmaz?

Aşağıdaki zehirlerden hangisi ATP oluşumunu inhibe edenlerdendir?
I) Volomicin
II) Auravertin-Venturicin
III) Atroctyloside
IV) CO
a) yalnız I b) I-III c) I-IV d) I-II-III e) herbiri

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
I) Glikoz ile mannoz C2 epimeridir
II) Glikoz ile galaktoz C4 epimeridir
III) Mannoz ile galaktoz C5 epimeridir
a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız II d) I-II e) herbiri
sdemir

Administrators
tr
Online status

162 posts
http://suleymandemir.pau.edu.tr

#forums.php?m=posts&id=239   2012-12-14 12:14          
Soru dağılımı:
Glikoliz 7
Glukoneogenez 4
Enzimler 3
Lipitler 4
Yağ asit sentezi 3
Yağ asit oksidasyonu 2
Lipoproteinler 4
Vitaminler 3
Amino asitler 3
Krebs döngüsü 6
Karbohidratler 3
Oksidatif fosforilasyon 2
Membran 2
Glikojen yapım/yıkım 2
Pentoz fosfat yolu 3

21 gün sonra ekledi:

Final Soru dağılımı:
Glikoliz 5
Glukoneogenez 4
Enzimler 4
Lipitler Yağ asit sentezi Yağ asit oksidasyonu 7
Lipoproteinler 3
Vitaminler 3
Amino asitler 3
Krebs döngüsü 7
Karbohidratler 3
Oksidatif fosforilasyon 2
Membran 1
Glikojen yapım/yıkım 1
Pentoz fosfat yolu 3
Hormon 4
Prof. Dr. Süleyman Demir

Bu mesaj sdemir tarafından değiştirildi (2013-01-04 13:19, önce)