Tagler

Several tags separated with comma will be considered as logical AND between them. You can also use semicolon for logical OR. AND has a priority over OR and you cannot use parentheses for logical grouping. Asterisk (*) within a tag will be regarded as a mask for "any string".

Found in pages

Biyokimya Slaytları
Biyokimya / Temel Biyokimya / Temel Biyokimya Linkleri Tagler: Adrenal Korteks Hormonları, Amino Asit, Anjina Pektoris, Apoptoz, Asit Baz, Asit Baz Dengesi, Ateroskleroz, Biyoenerjetik, Biyokimya, Biyolojik Katalizörler, Böbrekler, Ders Notları, Disakkarit, Egzersiz, Emilim, Enzim, Enzim Aktivitesi, Etz, Fosfolipid, Glikojen, Glikoliz, Glikoproteinler, Glukoneogenez, Heksozmonofosfat Yolu, Hemoglobin, Hormon Etki Mekanizması, Hormonlar, Hücre, Hücre Membran, Immün Sistem, Insulin, Izoenzimler, Kalsiyum, Kanser, Karbohidrat, Kas Biyokimyası, Keton Cisimleri, Klinik Enzimoloji, Kolesterol, Lipit, Lipoprotein, Magnezyum, Metabolik Integrasyon, Metabolizma, Mineraller, Miyelinizasyon, Miyokard Enfarktüsü, Pentoz Fosfat Yolu, Pirimidin, Posttranslasyonal Modifikasyonlar, Ppt, Protein, Protein Sentezi, Purin, Seks Hormonları, Sindirim, Slayt, Su, Tiroid, Tümör Belirteçleri, Vitaminler, Yağ Asitleri
Malignitelere Karşı Gelişen İmmün Yanıt
Mikrobiyoloji / İmmünoloji Tagler: Apoptozis, Kanser, Kaspaz
Gen polimorfizmi ve kansere yatkınlık
Moleküler Biyoloji / Mol.Biyoloji Makaleleri Tagler: Kanser, Polimorfizm
Adipositokinler ve Meme Kanseri
Biyokimya / Klinik Biyokimya / Klinik Biyokimya Makaleleri Tagler: Adipokin, Kanser, Meme
Kanser- mekanizmaları-risk faktörleri-korunma
Biyokimya / Klinik Biyokimya / Klinik Biyokimya Makaleleri Tagler: Kanser
Hücre Siklusu ve Kanser
Moleküler Biyoloji / Mol.Biyoloji Makaleleri Tagler: Hücre, Hücre Siklusu, Kanser
Nükleotid Eksizyon Onarımı ve Kanser
Moleküler Biyoloji / Mol.Biyoloji Makaleleri Tagler: Dna, Dna Hasarı, Dna Onarımı, Kanser
Transforming Growth Factor-betanın Kanserde Baskılayıcı Rolü
Biyokimya / Klinik Biyokimya / Klinik Biyokimya Makaleleri Tagler: Kanser, Transforming Growth Factor