Submitted by: sdemir   Date: 2015-10-03 09:25
Koagülasyon Testlerinin Klinik Kullanımı
Dr. Sefer Gezer

HematoLog 2012: 2: 2

Giriş
Bu yazı, konunun kolayca anlaşılması amacı ile üç ayrı bölümde incelenecektir. Birinci bülümde; normal hemastatik mekanizmanın nelerden oluştuğu ve nasıl işlediği incelenecek ikinci bölümde ise; koagülasyon testlerinin klinikteki kullanımına geçilecektir. Üçüncü bölümde; anormal pıhtılaşma zamanlarının incelenmesini ve karışım testine yer verilecektir.
Hemostatik mekanizma Koagülasyon testlerinin klinikte kullanımını tartışmadan önce hemastatik mekanizmaya kısaca bir göz atmak gerekir. Hemostazın en basit tanımı, kanamanın durdurulması şeklinde yapılabilir. Kan damarlarındaki olası bir yaralanma, koagülasyon sisteminde bir takım reaksiyonların oluşumuna ve sonuçta kan pıhtısı gelişimine neden olur. Böylelikle, yara yeri onarılır ancak damar duvarının devamlılığını sağlamak amacıyla da daha önceden oluşan pıhtı fibrinolitik mekanizma tarafından çözünmeye başlar (1).
Damar duvar yaralanmasından kısa bir süre sonra kanamayı durdurmak amacıyla o bölgede vazokonstriksiyon oluşur. Bu süreç içersinde trombositler, von Willebrand faktörü (vWF) aracılığı ile damar duvarındaki bulunan subendotel tabakasındaki tip-IV kollajene yapışarak bir köprü oluştururlar ki bu olaya trombosit adhezyonu adı verilir (2). Endotel hücreleri tarafından salınan bazı maddeler, daha sonra trombositlerin küme oluşturmasına neden olur ve bu olayda trombosit aggregasyonu olarak bilinir (2). Tüm bu öncül olaylar sonucunda, hasarlanan damar duvarında trombosit tıkaçı oluşmasına birincil hemostaz adı verilmektedir. Bu olayın gerçekleşmesinde yukarıda da tartışıldığı üzere; damar duvarı, endotel hücreleri, vWF ve trombositler rol oynar. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, birincil
hemostazla oluşan trombosit tıkaçı genelde zayıf bir tıkaç olarak bilinir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış