Submitted by: sdemir   Date: 2014-08-11 08:25
Biyokimya-i
Hikmet Geçkil

Tam metin için tıklayınız


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ................................................................................................................................. ii
GİRİŞ ...................................................................................................................................... iii
1. SU ve ASİT-BAZ KAVRAMLARI 1
2. HÜCRE 12
3. BİYOMOLEKÜLLER 39
4. AMİNO ASİTLER ve PEPTİDLER 51
5. PROTEİNLER 68
6. ENZİMLER 89
7. HORMONLAR, NÖROTRANSMİTTERLER ve AKTİF PEPTİDLER 101
8. LİPİDLER 107
9. VİTAMİNLER, MİNERALLER ve KOENZİMLER 119
10. OKSİDATİF STRES ve ANTİOKSİDAN SİSTEMLER 131
11. NÜKLEOTİDLER ve NÜKLEİK ASİTLER 150
12. KARBOHİDRATLAR 165
13. HÜCRE ZARI ve ZARDAN MADDE TAŞINIMI 179
Çözülmiş sorular ....................................................................................................................... 196
Nobel ödülleri .......................................................................................................................... 226
Ekler ......................................................................................................................................... 231
Sözlük ........................................................................................................................................ 248
Kaynaklar .................................................................................................................................. 269
Dizin .......................................................................................................................................... 271
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış