Submitted by: sdemir   Date: 2014-08-11 08:30
Biyokimya-ii
Hikmet Geçkil

Tam metin için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ................................................................................................................................. 3
GİRİŞ ...................................................................................................................................... 4
1. BİYOKİMYASAL ENERJİTİK ve METABOLİZMAYA GİRİŞ 8
2. METABOLİZMA ve ENERJİ ELDESİ I: GLİKOLİZ 21
3. METABOLİZMA ve ENERJİ ELDESİ II: KREBS DÖNGÜSÜ 35
4. METABOLİZMA ve ENERJİ ELDESİ III: ELEKTRON TRANSPORT VE
OKSİDATİF FOSFORİLASYON 48
5. METABOLİZMA VE ENERJİ ELDESİ IV: FOTOSENTEZ 61
6. METABOLİZMA ve ENERJİ ELDESİ IV: DİĞER METABOLİK YOLLAR 71
7. YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU 83
8. AMİNO ASİT OKSİDASYONU ve ÜRE OLUŞUMU 91
9. METABOLİZMA VE ENERJİ ELDESİ (1-8. konuların özeti) 110
10. KARBOHİDRAT BİYOSENTEZİ 129
11. LİPİD BİYOSENTEZİ 134
12. AMİNO ASİT BİYOSENTEZİ 139
13. NÜKLEOTİD BİYOSENTEZİ 154
14. HÜCRE DÖNGÜSÜ, ÖLÜMÜ VE KANSER BİYOKİMYASI 169
15. BAĞIŞIKLIĞIN BİYOKİMYASI (İMMÜNO-BİYOKİMYA) 185
16. GEN, GENOM VE KROMOZOMLAR 196
17. DNA SENTEZİ (DNA REPLİKASYONU) 205
18. RNA SENTEZİ (TRANSKRİPSİYON) 219
19. PROTEİN SENTEZİ (TRANSLASYON) 223
20. GENOMLARIN DEŞİFRE EDİLMESİ : İNSAN GENOM PROJESİ 247
Nobel ödülleri .......................................................................................................................... 250
Ekler ......................................................................................................................................... 253
Sözlük ........................................................................................................................................ 267
Kaynaklar .................................................................................................................................. 282
Dizin ………………………………………………………………………………. 284
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış