Submitted by: sdemir   Date: 2022-06-29 06:17
Venöz kan alma (filebotomi) kılavuzu
Türk Biyokimya Derneği Preanalitik Evre Çalışma Grubu 2015

Tam metin için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
1. Giriş
2. Venöz Kan Alımında İyi Uygulamalar
2.1. Ekipman ve Gereçler
2.1.1.Kan alma alanı özellikleri
2.1.2. Kan alma koltuğu
2.1.3. Kan almada kullanılacak malzemelerin bulunacağı
dolap/araba/tepsi özelikleri
2.1.3.1. Malzeme dolabı/arabası
2.1.3.2. Kan alma tepsileri
2.1.4. Kan Almada Kullanılacak Malzemeler
2.1.4.1. Eldiven
2.1.4.2. Turnike
2.1.4.3. Alkollü ve alkolsüz antiseptikler
2.1.4.4. Pamuk ve/veya gazlı bez
2.1.4.5. İğne, iğne tutucular (holder) ve kelebek kan alma setleri
2.1.4.6. Enjektör sistemleri
2.1.4.7. Vakumlu kan alma tüpleri
2.1.4.9. Kesici-Delici atık kutusu
2.1.4.10. Test kitapçığı
2.1.4.11. Diğer malzemeler
2.2. Kan Alma Prosedürü
2.2.1. El hijyeni
2.2.2. Hastadan istenilen testlerin gözden geçirilmesi ve ön hazırlık
2.2.3. Hastada kimlik doğrulamasının yapılması
2.2.4. Hastanın kan alımı için uygunluğunun sorgulanması
2.2.5. Malzemelerin hazırlanması
2.2.6. Tüplerin etiketlenmesi
2.2.7. Hastaya kan almak için pozisyon verilmesi
2.2.8. Eldiven giyilmesi
2.2.9. Kan alınacak bölgenin seçilmesi
2.2.10. Turnikenin uygulanması
2.2.11. Hastanın yumruk yapmasının istenmesi
2.2.12. Uygun venin seçilmesi
2.2.13. Kan alınacak bölgenin temizlenmesi
2.2.14. Venin sabitlenmesi
2.2.15. Damara giriş
2.2.16. Kan akışının görülmesi, turnikenin çözülmesi ve hastanın
yumruğunu açması
3
2.2.17. Kan alma tüplerinin özelliklerine göre sıralanması ve
doldurulması
2.2.18. Tüplerin çıkartılması ve karıştırılması
2.2.19. İğnenin çıkartılması, güvenliğin sağlanması ve kan alınan
bölgeye basınç uygulanması
3. Kaynaklar
Tagler: Filebotomi,  Kan Alma,  Kılavuz

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış