Submitted by: sdemir   Date: 2022-12-15 06:26
Karaciğer Fonksiyon Testi Bozukluğuna Yaklaşım
Nurten Savaş
Turkishfamilyphysician Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı:3
Tam metin için tıklayınız

Karaciğer fonksiyon testi bozukluğu klinikte çok sık karşılaşılan bir durum olup erken tanı ve tedavi edilmez ise ciddi morbidite ve hatta mortalite ile sonuçlanabilir. Hastaya yaklaşımda önemli noktalar karaciğer fonksiyon testi bozukluğunun süresi, karaciğer enzimlerinin normalden kaç kat daha yüksek olduğu, yüksekliğin devamlı olup olmadığı, eşlik eden diğer biyokimyasal test bozuklukları, ilaç ve alkol kullanım öyküsü, sarılık öyküsü olup, her hasta kendi yaş grubunda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış