Submitted by: sdemir   Date: 2009-08-04 10:44
MRSA PROBLEMİ
Prof. Dr. Serhat ÜNALStafilokoklar sahip oldukları değişik virulan faktörlerin de yardımı ile değişik hastalıklara neden olurlar. Antibiyotiklere direnç de bir tür virulan faktör olarak değerlendirebilir. Özellikle çok yaygın bir şekilde infeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkan Staphylococcus aureus penisilinin keşfi ile kolay tedavi edilebilir bir etken iken hızla gelişen penisilin ve takiben ortaya çıkan metisilin direnci ile tedavisi zor ajanlar arasına girmiştir. Stafilokoklarda penisilin direnci beta-laktamaz salgılanması yolu ile meydana gelir. Metisilin direnci için en yaygın ve en etkili mekanizma mecA genine bağlı olarak beta-laktam afinitesi az olan PBP2a proteinini sentezlenmesidir fakat bunun yanı sıra bazı diğer mekanizmalar da etkendir. Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) infeksiyonları uzun yıllar glikopeptid antibiyotikler ile tedavi edilebilmiş, ancak son yıllarda öncelikle vankomisin için MİK yükselmesi ve takiben değişik mekanizmalar ile direnç oluşması nedeniyle yeni antibiyotiklere ihtiyaç oluşmuştur. Bunlar arasında linezolid, tigesiklin ve daptomisin klinik kullanımda yerini almış olup, dalbavansin, telavansin, oritavansin gibi yeni glikopeptid antibiyotikler ve seftobipirol, iklaprim, bazı diğer grup antibiyotikler ile ilgili klinik çalışmalar devam etmektedir.
Tagler: Mrsa,  Stafilokok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış