Submitted by: sdemir   Date: 2010-12-13 20:27
Bulaşıcı hastalıkları ve korunma modülleri

Tam metin için

1. Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Genel Bilgiler ...................................... 13
2. Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları ..................... 25
3. Ağız Yolu İle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları ..................... 43
4. Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar (Zoonozlar) ve Korunma
Yolları ................................................................................................. 57
5. Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları ......................... 69
6. Deri ve Mukoza Yolu İle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları ... 77
7. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmada Aşı ve Önemi ........................... 89

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış