Başlık Hit Tarih Hit Comments
  6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz: Moleküler ve Kinetik Özellikleri
  2008-10-16 2627 (0)
  Akım Sitometri Uygulamaları
  2008-10-14 3097 (0)
  Demir eksikliği anemisi
  2009-07-27 8297 (0)
  Denizli bölgesinde beta-talasemi mutasyonları
  2008-08-21 2231 (0)
  G6PD Enziminin Hemolitik Anemideki Yeri
  2011-10-26 1997 (0)
  Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
  2012-11-15 1784 (0)
  Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2013-11-02 2069 (0)
  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği
  2009-07-27 5225 (0)
  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz: moleküler özellikleri ve klinik önemi
  2008-10-27 3190 (0)
  Hematopoetik sistem
  2012-04-30 1873 (0)
  Hemostaz Laboratuvarı: Hasta yatağından sonuç kağıdına
  2008-10-14 2203 (0)
  Hepcidin, a key regulator of iron metabolism and mediator of anemia of inflammation
  2008-10-13 2519 (0)
  Hepsidin ve Demir Metabolizması
  2008-10-14 3630 (0)
  Kalıtsal sferositoz
  2012-11-08 1697 (0)
  Koagülasyon Testleri ve Klinik Kullanımı
  2008-10-14 5329 (0)
  Koagülasyon Testlerinin Klinik Kullanımı
  2015-10-03 1402 (0)
  Laboratory investigation of hemoglobinopathies and thalassemias: review and update
  2012-06-05 1694 (0)
  Molecular basis of inherited microcytic anemia due to defects in iron acquisition or heme synthesis
  2009-10-14 6227 (0)
  Orak hücre anemisi
  2009-07-27 4099 (0)
  Otoimmün hemolitik anemi tanı ve tedavi kılavuzu
  2018-12-25 563 (0)
  Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis
  2012-10-31 1707 (0)
  Red cell glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in Turkey
  2008-12-18 1762 (0)
  Red cell membrane: past, present, and future
  2009-02-04 1940 (0)
  Tanısal Hematoloji: Çok Fazla Test Yapmayın
  2009-01-21 3297 (0)
  The prothrombin time test as a measure of bleeding risk and prognosis in liver disease
  2009-02-10 1812 (0)
  Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım
  2009-01-21 4649 (0)
  Türk toplumunda gözlenen ilk Hb D-Ouled Rabah [beta19(B1) Asn>Lys]Olgusu
  2008-08-21 2057 (0)