Başlık Hit Tarih Hit Comments
  6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz: Moleküler ve Kinetik Özellikleri
  2008-10-16 2146 (0)
  Akım Sitometri Uygulamaları
  2008-10-14 2615 (0)
  Demir eksikliği anemisi
  2009-07-27 6751 (0)
  Denizli bölgesinde beta-talasemi mutasyonları
  2008-08-21 1809 (0)
  G6PD Enziminin Hemolitik Anemideki Yeri
  2011-10-26 1597 (0)
  Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
  2012-11-15 1215 (0)
  Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2013-11-02 1625 (0)
  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği
  2009-07-27 4294 (0)
  Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz: moleküler özellikleri ve klinik önemi
  2008-10-27 2829 (0)
  Hematopoetik sistem
  2012-04-30 1429 (0)
  Hemostaz Laboratuvarı: Hasta yatağından sonuç kağıdına
  2008-10-14 1810 (0)
  Hepcidin, a key regulator of iron metabolism and mediator of anemia of inflammation
  2008-10-13 2168 (0)
  Hepsidin ve Demir Metabolizması
  2008-10-14 3111 (0)
  Kalıtsal sferositoz
  2012-11-08 1278 (0)
  Koagülasyon Testleri ve Klinik Kullanımı
  2008-10-14 4875 (0)
  Koagülasyon Testlerinin Klinik Kullanımı
  2015-10-03 981 (0)
  Laboratory investigation of hemoglobinopathies and thalassemias: review and update
  2012-06-05 1315 (0)
  Molecular basis of inherited microcytic anemia due to defects in iron acquisition or heme synthesis
  2009-10-14 5790 (0)
  Orak hücre anemisi
  2009-07-27 3076 (0)
  Otoimmün hemolitik anemi tanı ve tedavi kılavuzu
  2018-12-25 115 (0)
  Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis
  2012-10-31 1297 (0)
  Red cell glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in Turkey
  2008-12-18 1422 (0)
  Red cell membrane: past, present, and future
  2009-02-04 1541 (0)
  Tanısal Hematoloji: Çok Fazla Test Yapmayın
  2009-01-21 2886 (0)
  The prothrombin time test as a measure of bleeding risk and prognosis in liver disease
  2009-02-10 1408 (0)
  Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım
  2009-01-21 3874 (0)
  Türk toplumunda gözlenen ilk Hb D-Ouled Rabah [beta19(B1) Asn>Lys]Olgusu
  2008-08-21 1628 (0)