Başlık Hit Tarih Hit Comments
  2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
  2009-11-04 1551 (0)
  A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases
  2013-07-24 1315 (0)
  Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Mikrobiyoloji Bülteni
  2009-02-09 3945 (0)
  Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
  2008-08-27 3121 (0)
  APIC Guidelines and Standards
  2008-09-15 1512 (0)
  ASM - American Society for Microbiology
  2008-07-22 1678 (0)
  Bacterial Pathogenesis Animations
  2009-02-26 2319 (0)
  Bacterial Resistance to antibiotics - Animations
  2009-02-26 1625 (0)
  Bakteri tanımlamasında biyokimyasal testler
  2009-02-20 4090 (0)
  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
  2013-01-10 1413 (1)
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2013-01-10 2821 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1437 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1396 (0)
  Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
  2017-04-15 603 (0)
  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği
  2009-02-10 3281 (0)
  Ebola Vaka Yönetim rehberi
  2014-08-27 1621 (0)
  Enfeksiyon Hastalıkları Tezleri
  2010-10-17 3556 (0)
  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
  2009-12-21 2501 (0)
  EUCAST Dokümanları
  2014-01-30 1613 (0)
  Evidence-Based Biosafety
  2009-11-16 1767 (0)
  Fenotipleme Testleri
  2008-07-31 1794 (0)
  HASTANE ENFEKSİYONLARI KILAVUZLARI
  2008-12-26 1865 (0)
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  2013-11-11 1204 (0)
  Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları
  2012-12-04 1928 (0)
  Health map
  2009-04-22 1152 (0)
  HIV replication animation
  2009-02-17 1407 (0)
  Investigation of cerebrospinal fluid
  2012-02-06 1280 (0)
  Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
  2008-10-15 2015 (0)
  Klinik laboratuar hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği
  2009-09-27 3108 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu sunumları
  2010-01-08 2902 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  2009-08-03 4439 (0)
  LAB Animations
  2009-02-26 1539 (0)
  Microbiology Animations
  2010-07-12 1695 (0)
  Mikrobiyoloji Ders Notları
  2009-11-09 9664 (0)
  Mikrobiyoloji İmmünoloji Online
  2008-07-19 2247 (0)
  Mikrobiyoloji slaytları
  2014-07-03 6834 (0)
  Mikrobiyoloji sunumları
  2010-09-13 7083 (0)
  Mikrobiyoloji Tezleri
  2010-10-17 5330 (0)
  Moleküler Mikrobiyolojide Çoklu ve Hızlı Saptama Yöntemlerinde Gelişmeler
  2008-12-18 1631 (0)
  New York State Department of Health Clinical Laboratory Standards of Practice
  2008-09-08 2460 (0)
  Sağlık kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon: mikrobiyoloji laboratuvarları örneği
  2009-02-07 2298 (0)
  Sexually Transmitted Diseases Guide
  2008-08-27 3021 (0)
  Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı
  2008-10-20 1790 (0)
  The microbiology information portal
  2009-04-27 1503 (0)
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK
  2008-08-27 3944 (0)
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Yayınları
  2008-08-27 4092 (0)
  Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
  2009-02-10 3311 (0)
  Using Antibiotics to Control Bacteria -Animations
  2009-02-26 1483 (0)