Başlık Hit Tarih Hit Comments
  2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
  2009-11-04 1658 (0)
  A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases
  2013-07-24 1405 (0)
  Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Mikrobiyoloji Bülteni
  2009-02-09 4109 (0)
  Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
  2008-08-27 3248 (0)
  APIC Guidelines and Standards
  2008-09-15 1638 (0)
  ASM - American Society for Microbiology
  2008-07-22 1795 (0)
  Bacterial Pathogenesis Animations
  2009-02-26 2421 (0)
  Bacterial Resistance to antibiotics - Animations
  2009-02-26 1739 (0)
  Bakteri tanımlamasında biyokimyasal testler
  2009-02-20 4246 (0)
  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
  2013-01-10 1540 (1)
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2013-01-10 3173 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1558 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1527 (0)
  Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
  2017-04-15 719 (0)
  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği
  2009-02-10 3442 (0)
  Ebola Vaka Yönetim rehberi
  2014-08-27 1755 (0)
  Enfeksiyon Hastalıkları Tezleri
  2010-10-17 3855 (0)
  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
  2009-12-21 2657 (0)
  EUCAST Dokümanları
  2014-01-30 1779 (0)
  Evidence-Based Biosafety
  2009-11-16 1882 (0)
  Fenotipleme Testleri
  2008-07-31 1919 (0)
  HASTANE ENFEKSİYONLARI KILAVUZLARI
  2008-12-26 2017 (0)
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  2013-11-11 1334 (0)
  Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları
  2012-12-04 2078 (0)
  Health map
  2009-04-22 1243 (0)
  HIV replication animation
  2009-02-17 1521 (0)
  Investigation of cerebrospinal fluid
  2012-02-06 1390 (0)
  Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
  2008-10-15 2154 (0)
  Klinik laboratuar hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği
  2009-09-27 3294 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu sunumları
  2010-01-08 3044 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  2009-08-03 4628 (0)
  LAB Animations
  2009-02-26 1658 (0)
  Microbiology Animations
  2010-07-12 1850 (0)
  Mikrobiyoloji Ders Notları
  2009-11-09 9888 (0)
  Mikrobiyoloji İmmünoloji Online
  2008-07-19 2353 (0)
  Mikrobiyoloji slaytları
  2014-07-03 7383 (0)
  Mikrobiyoloji sunumları
  2010-09-13 7286 (0)
  Mikrobiyoloji Tezleri
  2010-10-17 5633 (0)
  Moleküler Mikrobiyolojide Çoklu ve Hızlı Saptama Yöntemlerinde Gelişmeler
  2008-12-18 1763 (0)
  New York State Department of Health Clinical Laboratory Standards of Practice
  2008-09-08 2641 (0)
  Sağlık kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon: mikrobiyoloji laboratuvarları örneği
  2009-02-07 2423 (0)
  Sexually Transmitted Diseases Guide
  2008-08-27 3102 (0)
  Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı
  2008-10-20 1908 (0)
  The microbiology information portal
  2009-04-27 1596 (0)
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK
  2008-08-27 4090 (0)
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Yayınları
  2008-08-27 4325 (0)
  Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
  2009-02-10 3450 (0)
  Using Antibiotics to Control Bacteria -Animations
  2009-02-26 1574 (0)