Başlık Hit Tarih Hit Comments
  2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
  2009-11-04 1750 (0)
  A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases
  2013-07-24 1489 (0)
  Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Mikrobiyoloji Bülteni
  2009-02-09 4232 (0)
  Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
  2008-08-27 3358 (0)
  APIC Guidelines and Standards
  2008-09-15 1729 (0)
  ASM - American Society for Microbiology
  2008-07-22 1888 (0)
  Bacterial Pathogenesis Animations
  2009-02-26 2509 (0)
  Bacterial Resistance to antibiotics - Animations
  2009-02-26 1835 (0)
  Bakteri tanımlamasında biyokimyasal testler
  2009-02-20 4356 (0)
  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
  2013-01-10 1634 (1)
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2013-01-10 3450 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1653 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1631 (0)
  COVID 19 LABORATUVAR BİYOGÜVENLİĞİ (DSÖ) REHBERİ
  2020-03-11 374 (0)
  Covid-19 Laboratuvar İşleyişi ve Örnek Yönetimi
  2020-03-24 185 (0)
  Covid-19 temaslı sağlık çalışanı rehberi
  2020-04-09 178 (0)
  Covid-19 temaslı sağlık çalışanlarının değerlendirilmesi
  2020-03-26 138 (0)
  Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
  2017-04-15 809 (0)
  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği
  2009-02-10 3547 (0)
  Ebola Vaka Yönetim rehberi
  2014-08-27 1850 (0)
  Enfeksiyon Hastalıkları Tezleri
  2010-10-17 4089 (0)
  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
  2009-12-21 2756 (0)
  EUCAST Dokümanları
  2014-01-30 1887 (0)
  Evidence-Based Biosafety
  2009-11-16 1962 (0)
  Fenotipleme Testleri
  2008-07-31 1997 (0)
  Guidance for infection prevention and control in healthcare settings
  2020-03-15 101 (0)
  HASTANE ENFEKSİYONLARI KILAVUZLARI
  2008-12-26 2115 (0)
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  2013-11-11 1421 (0)
  Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları
  2012-12-04 2182 (0)
  Health map
  2009-04-22 1322 (0)
  HIV replication animation
  2009-02-17 1608 (0)
  Investigation of cerebrospinal fluid
  2012-02-06 1471 (0)
  Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
  2008-10-15 2246 (0)
  KLİMİK: Koronavirus İçin Bilgilendirmeler
  2020-03-28 104 (0)
  Klinik laboratuar hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği
  2009-09-27 3506 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu sunumları
  2010-01-08 3127 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  2009-08-03 4756 (0)
  LAB Animations
  2009-02-26 1763 (0)
  Microbiology Animations
  2010-07-12 1958 (0)
  Mikrobiyoloji Ders Notları
  2009-11-09 10032 (0)
  Mikrobiyoloji İmmünoloji Online
  2008-07-19 2436 (0)
  Mikrobiyoloji slaytları
  2014-07-03 7956 (0)
  Mikrobiyoloji sunumları
  2010-09-13 7436 (0)
  Mikrobiyoloji Tezleri
  2010-10-17 5823 (0)
  Moleküler Mikrobiyolojide Çoklu ve Hızlı Saptama Yöntemlerinde Gelişmeler
  2008-12-18 1843 (0)
  New York State Department of Health Clinical Laboratory Standards of Practice
  2008-09-08 2761 (0)
  Sağlık çalışanları güvenliği için covid19 standartları
  2020-03-15 109 (0)
  Sağlık kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon: mikrobiyoloji laboratuvarları örneği
  2009-02-07 2502 (0)
  Sexually Transmitted Diseases Guide
  2008-08-27 3192 (0)
  Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı
  2008-10-20 1986 (0)
  12 >>>