Başlık Hit Tarih Hit Comments
  2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
  2009-11-04 1802 (0)
  A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases
  2013-07-24 1543 (0)
  Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Mikrobiyoloji Bülteni
  2009-02-09 4311 (0)
  Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
  2008-08-27 3439 (0)
  APIC Guidelines and Standards
  2008-09-15 1783 (0)
  ASM - American Society for Microbiology
  2008-07-22 1955 (0)
  Bacterial Pathogenesis Animations
  2009-02-26 2568 (0)
  Bacterial Resistance to antibiotics - Animations
  2009-02-26 1895 (0)
  Bakteri tanımlamasında biyokimyasal testler
  2009-02-20 4412 (0)
  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
  2013-01-10 1692 (1)
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2013-01-10 3509 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1703 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1680 (0)
  COVID 19 LABORATUVAR BİYOGÜVENLİĞİ (DSÖ) REHBERİ
  2020-03-11 453 (0)
  Covid-19 Laboratuvar İşleyişi ve Örnek Yönetimi
  2020-03-24 252 (0)
  Covid-19 temaslı sağlık çalışanı rehberi
  2020-04-09 249 (0)
  Covid-19 temaslı sağlık çalışanlarının değerlendirilmesi
  2020-03-26 198 (0)
  Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
  2017-04-15 849 (0)
  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği
  2009-02-10 3591 (0)
  Ebola Vaka Yönetim rehberi
  2014-08-27 1899 (0)
  Enfeksiyon Hastalıkları Tezleri
  2010-10-17 4171 (0)
  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
  2009-12-21 2804 (0)
  EUCAST Dokümanları
  2014-01-30 1945 (0)
  Evidence-Based Biosafety
  2009-11-16 2013 (0)
  Fenotipleme Testleri
  2008-07-31 2064 (0)
  Guidance for infection prevention and control in healthcare settings
  2020-03-15 160 (0)
  HASTANE ENFEKSİYONLARI KILAVUZLARI
  2008-12-26 2179 (0)
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  2013-11-11 1463 (0)
  Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları
  2012-12-04 2233 (0)
  Health map
  2009-04-22 1372 (0)
  HIV replication animation
  2009-02-17 1662 (0)
  Investigation of cerebrospinal fluid
  2012-02-06 1512 (0)
  Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
  2008-10-15 2285 (0)
  KLİMİK: Koronavirus İçin Bilgilendirmeler
  2020-03-28 162 (0)
  Klinik laboratuar hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği
  2009-09-27 3560 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu sunumları
  2010-01-08 3196 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  2009-08-03 4835 (0)
  LAB Animations
  2009-02-26 1833 (0)
  Microbiology Animations
  2010-07-12 2062 (0)
  Mikrobiyoloji Ders Notları
  2009-11-09 10100 (0)
  Mikrobiyoloji İmmünoloji Online
  2008-07-19 2504 (0)
  Mikrobiyoloji slaytları
  2014-07-03 8112 (0)
  Mikrobiyoloji sunumları
  2010-09-13 7515 (0)
  Mikrobiyoloji Tezleri
  2010-10-17 5902 (0)
  Moleküler Mikrobiyolojide Çoklu ve Hızlı Saptama Yöntemlerinde Gelişmeler
  2008-12-18 1885 (0)
  New York State Department of Health Clinical Laboratory Standards of Practice
  2008-09-08 2818 (0)
  Sağlık çalışanları güvenliği için covid19 standartları
  2020-03-15 169 (0)
  Sağlık kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon: mikrobiyoloji laboratuvarları örneği
  2009-02-07 2554 (0)
  Sexually Transmitted Diseases Guide
  2008-08-27 3263 (0)
  Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı
  2008-10-20 2028 (0)
  12 >>>