Başlık Hit Tarih Hit Comments
  2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
  2009-11-04 1911 (0)
  A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases
  2013-07-24 1623 (0)
  Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Mikrobiyoloji Bülteni
  2009-02-09 4416 (0)
  Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
  2008-08-27 3544 (0)
  APIC Guidelines and Standards
  2008-09-15 1880 (0)
  ASM - American Society for Microbiology
  2008-07-22 2035 (0)
  Bacterial Pathogenesis Animations
  2009-02-26 2660 (0)
  Bacterial Resistance to antibiotics - Animations
  2009-02-26 1972 (0)
  Bakteri tanımlamasında biyokimyasal testler
  2009-02-20 4517 (0)
  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
  2013-01-10 1773 (1)
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  2013-01-10 3829 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1778 (0)
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
  2013-01-10 1763 (0)
  Covid-19 Laboratuvar İşleyişi ve Örnek Yönetimi
  2020-03-24 395 (0)
  Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
  2017-04-15 919 (0)
  Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneği
  2009-02-10 3674 (0)
  Ebola Vaka Yönetim rehberi
  2014-08-27 1987 (0)
  Enfeksiyon Hastalıkları Tezleri
  2010-10-17 4420 (0)
  Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
  2009-12-21 2901 (0)
  EUCAST Dokümanları
  2014-01-30 2044 (0)
  Evidence-Based Biosafety
  2009-11-16 2088 (0)
  Fenotipleme Testleri
  2008-07-31 2148 (0)
  Gram Positive vs Gram Negative
  2020-12-10 120 (0)
  Guidance for infection prevention and control in healthcare settings
  2020-03-15 251 (0)
  HASTANE ENFEKSİYONLARI KILAVUZLARI
  2008-12-26 2262 (0)
  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
  2013-11-11 1534 (0)
  Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları
  2012-12-04 2320 (0)
  Health map
  2009-04-22 1448 (0)
  HIV replication animation
  2009-02-17 1743 (0)
  Investigation of cerebrospinal fluid
  2012-02-06 1583 (0)
  Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
  2008-10-15 2358 (0)
  Klinik laboratuar hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği
  2009-09-27 3885 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu sunumları
  2010-01-08 3296 (0)
  Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
  2009-08-03 4946 (0)
  LAB Animations
  2009-02-26 1922 (0)
  Microbiology Animations
  2010-07-12 2148 (0)
  Mikrobiyoloji Ders Notları
  2009-11-09 10262 (0)
  Mikrobiyoloji İmmünoloji Online
  2008-07-19 2604 (0)
  Mikrobiyoloji slaytları
  2014-07-03 8622 (0)
  Mikrobiyoloji sunumları
  2010-09-13 7683 (0)
  Mikrobiyoloji Tezleri
  2010-10-17 6264 (0)
  Moleküler Mikrobiyolojide Çoklu ve Hızlı Saptama Yöntemlerinde Gelişmeler
  2008-12-18 1963 (0)
  New York State Department of Health Clinical Laboratory Standards of Practice
  2008-09-08 2920 (0)
  Sağlık çalışanları güvenliği için covid19 standartları
  2020-03-15 263 (0)
  Sağlık kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon: mikrobiyoloji laboratuvarları örneği
  2009-02-07 2631 (0)
  Sexually Transmitted Diseases Guide
  2008-08-27 3350 (0)
  Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı
  2008-10-20 2101 (0)
  The microbiology information portal
  2009-04-27 1774 (0)
  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK
  2008-08-27 4330 (0)
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Yayınları
  2008-08-27 4662 (0)
  12 >>>