Başlık Hit Tarih Hit Comments
  Apoptosis Assessment
  2010-07-13 1897 (0)
  Association of IRS-1 and IRS-2 genes polymorphisms with polycystic ovary syndrome
  2012-05-30 1567 (0)
  Biyoloji eğitiminde moleküler evrim
  2009-04-22 2081 (0)
  Çevresel etkenlerin genler üzerine etkisi ve genetik analiz yöntemleri
  2010-05-28 1930 (0)
  Clinical validity and utility of genetic testing – the viewpoint of a clinical geneticist
  2009-09-27 1475 (0)
  DNA and Molecular Genetics
  2009-04-15 2237 (0)
  DNA İzolasyonu
  2009-03-24 7162 (0)
  EDTA’lı Tam Kan Örneklerinden Otomatik DNA İzolasyonu
  2010-10-19 2734 (0)
  Gen polimorfizmi ve kansere yatkınlık
  2009-01-05 2123 (0)
  General methods in molecular biology
  2009-11-04 1570 (0)
  Hücre Bölünmesi
  2009-09-27 3473 (0)
  Hücre Siklusu ve Kanser
  2009-04-18 5737 (0)
  Human origins. The molecular perspective
  2009-07-22 1471 (0)
  Impact of Molecular Medicine on Pathophysiology, Medical Practice, and Medical Education
  2009-07-22 1390 (0)
  Methods for DNA isolation
  2009-11-04 2195 (0)
  Molecular biology of pancreatic cancer
  2011-12-10 1257 (0)
  Molecular pathogenesis of emphysema
  2009-08-19 1444 (0)
  Nükleotid Eksizyon Onarımı ve Kanser
  2009-04-26 2350 (0)
  Pathobiology of brain metastases
  2009-01-20 1458 (0)
  PCR-Based Methods for Detecting Single-Locus DNA Methylation Biomarkers in Cancer Diagnostics, Prognostics, and Response to Treatment
  2010-10-19 1590 (0)
  Talasemi Moleküler Genetiği
  2008-10-14 2379 (0)
  The Genetic Basis of Type 2 Diabetes Mellitus: Impaired Insulin Secretion versus Impaired Insulin Sensitivity
  2009-01-29 1734 (0)
  The role of genetic polymorphisms in alcoholic liver disease
  2009-01-27 1831 (0)
  Türkiye ’de gözlenen anormal hemoglobinlerde beta globin gen ailesi haplotipleri
  2008-08-21 1881 (0)
  Ulusal savunmada moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin önemi
  2009-04-15 2089 (0)
  UV Spectrophotometric Analysis of DNA and RNA
  2009-11-04 2566 (0)