Başlık Hit Tarih Hit Comments
  "Quorum sensing": mikroorganizmalar iletişim mi kuruyor?
  2009-02-11 2334 (0)
  Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı
  2013-03-27 1450 (0)
  Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  2009-12-20 2442 (0)
  Akut Romatizmal Ateş
  2009-06-18 1866 (0)
  AmpC Beta-Laktamazlar
  2013-03-27 1331 (0)
  AmpC Beta-Laktamazlar
  2014-01-02 1234 (0)
  Antibiyotiklerde Direnç Sorunu
  2009-02-07 4538 (0)
  Antimikrobik İlaçlara Karşı Direnç Gelişme Mekanizmaları
  2008-09-08 2870 (0)
  Antimikrobiyal ajanlar, antibiyotikler
  2008-10-21 2863 (0)
  Antitüberküloz ilaçlara direnç mekanizmaları ve yeni ilaçlar
  2009-02-07 2319 (0)
  Assessment of the Efficacy of New Anti-Tuberculosis Drugs
  2009-02-10 1660 (0)
  Atopik Yanıt ve Mikobakteri İlişkisi
  2009-01-02 1621 (0)
  Bacteria in the Intestine, Helpful Residents or Enemies from Within?
  2009-03-12 3804 (0)
  Bacterial Growth and Cell Division: a Mycobacterial Perspective
  2009-08-19 3880 (0)
  Bacterial Modulins: a Novel Class of Virulence Factors Which Cause Host Tissue Pathology by Inducing Cytokine Synthesis
  2009-11-19 1474 (0)
  Bakteri Enfeksiyonlarının Patogenezi
  2012-12-16 2054 (0)
  Bakteri Konak İlişkisi
  2009-11-16 4442 (0)
  Bakteriyel Boyalar ve boyama yöntemleri
  2009-11-16 4398 (0)
  Bakteriyoloji Atlası
  2008-07-21 8817 (1)
  BCG Aşısı
  2009-07-16 1596 (0)
  Biyofilm infeksiyonları ve antibiyotik direnci
  2009-02-07 4042 (0)
  Biyofilmler ve Yabancı Cisim İnfeksiyonları
  2009-10-14 1495 (0)
  Botulismus zehirlenmeleri
  2010-12-13 1384 (0)
  Brucella
  2012-12-09 2106 (1)
  Brusellozis
  2009-06-18 1616 (0)
  CCUG: Culture Collection, University of Göteborg, Sweden
  2008-09-03 1727 (0)
  Cerrahi Antimikrobiyal Profilakside Güncel Öneriler
  2017-04-15 686 (0)
  Clinical microbiology in the intensive care unit: strategic and operational characteristics
  2010-05-14 1340 (0)
  Clostridium difficile-Associated Diarrhea and Colitis
  2009-06-07 1535 (0)
  Community-Acquired Pneumonia in Adults: Guidelines for Management
  2009-06-07 1406 (0)
  Complicated Catheter-Associated Urinary Tract Infections Due to Escherichia coli and Proteus mirabilis
  2009-08-24 2273 (0)
  Control of Tuberculosis (TB)
  2009-06-05 1323 (0)
  Cystitis-Uncomplicated Urinary Tract Infections (UTI)
  2009-06-07 1328 (0)
  Deney tüpünden eczane rafına: Bir antimikrobiyal nasıl geliş(tiril)ir?
  2010-12-01 1455 (0)
  Dezenfektan Gerekli mi? Ne Zaman? Hangi Dezenfektan?
  2008-10-22 1864 (0)
  Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections
  2009-06-07 1248 (0)
  Diarrheagenic Escherichia coli
  2010-11-24 3838 (0)
  Endocarditis Management
  2009-06-07 1305 (0)
  Endocarditis Prevention
  2009-06-07 1295 (0)
  Enterotoksijenik Escherichia Coli
  2008-10-27 3817 (0)
  Escherichia coli ishallerinde laboratuvar tanısı
  2013-11-12 1413 (0)
  Experimental models of pulmonary infection
  2009-04-07 1272 (0)
  Fe-S Cluster Assembly Pathways in Bacteria
  2009-08-19 1203 (0)
  Flüoresan In Situ Hibridizasyon (FISH) Yönteminin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı
  2012-06-13 1419 (0)
  Geleceğin antibiyotikleri: Antimikrobik etkili katyonik peptitler
  2008-10-22 1922 (0)
  Genomik ve Proteomikin infeksiyon hastalıklarındaki yeri ve önemi
  2009-08-04 1661 (0)
  Gram negatif bakterilerde antibiyogram yorumu
  2009-12-24 2412 (0)
  Guidelines for the Selection of Anti-infective Agents for Complicated Intra-abdominal Infections
  2009-06-07 1436 (0)
  Hastane infeksiyonlarının kontrolünde dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon
  2008-12-18 2154 (0)
  Helicobacter Pylori'nin mikrobiyolojik tanısı
  2009-02-07 2457 (0)
  123 >>>