Başlık Hit Tarih Hit Comments
  "Quorum sensing": mikroorganizmalar iletişim mi kuruyor?
  2009-02-11 2431 (0)
  Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı
  2013-03-27 1529 (0)
  Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  2009-12-20 2545 (0)
  Akut Romatizmal Ateş
  2009-06-18 1958 (0)
  AmpC Beta-Laktamazlar
  2013-03-27 1418 (0)
  AmpC Beta-Laktamazlar
  2014-01-02 1330 (0)
  Antibiyotiklerde Direnç Sorunu
  2009-02-07 4737 (0)
  Antimikrobik İlaçlara Karşı Direnç Gelişme Mekanizmaları
  2008-09-08 2970 (0)
  Antimikrobiyal ajanlar, antibiyotikler
  2008-10-21 2987 (0)
  Antitüberküloz ilaçlara direnç mekanizmaları ve yeni ilaçlar
  2009-02-07 2402 (0)
  Assessment of the Efficacy of New Anti-Tuberculosis Drugs
  2009-02-10 1736 (0)
  Atopik Yanıt ve Mikobakteri İlişkisi
  2009-01-02 1695 (0)
  Bacteria in the Intestine, Helpful Residents or Enemies from Within?
  2009-03-12 3894 (0)
  Bacterial Growth and Cell Division: a Mycobacterial Perspective
  2009-08-19 3970 (0)
  Bacterial Modulins: a Novel Class of Virulence Factors Which Cause Host Tissue Pathology by Inducing Cytokine Synthesis
  2009-11-19 1549 (0)
  Bakteri Enfeksiyonlarının Patogenezi
  2012-12-16 2772 (0)
  Bakteri Konak İlişkisi
  2009-11-16 4878 (0)
  Bakteriyel Boyalar ve boyama yöntemleri
  2009-11-16 6075 (0)
  Bakteriyoloji Atlası
  2008-07-21 8975 (1)
  BCG Aşısı
  2009-07-16 1682 (0)
  Biyofilm infeksiyonları ve antibiyotik direnci
  2009-02-07 4151 (0)
  Biyofilmler ve Yabancı Cisim İnfeksiyonları
  2009-10-14 1569 (0)
  Botulismus zehirlenmeleri
  2010-12-13 1470 (0)
  Brucella
  2012-12-09 2245 (1)
  Brusellozis
  2009-06-18 1687 (0)
  CCUG: Culture Collection, University of Göteborg, Sweden
  2008-09-03 1814 (0)
  Cerrahi Antimikrobiyal Profilakside Güncel Öneriler
  2017-04-15 794 (0)
  Clinical microbiology in the intensive care unit: strategic and operational characteristics
  2010-05-14 1402 (0)
  Clostridium difficile-Associated Diarrhea and Colitis
  2009-06-07 1611 (0)
  Community-Acquired Pneumonia in Adults: Guidelines for Management
  2009-06-07 1499 (0)
  Complicated Catheter-Associated Urinary Tract Infections Due to Escherichia coli and Proteus mirabilis
  2009-08-24 2369 (0)
  Control of Tuberculosis (TB)
  2009-06-05 1418 (0)
  Cystitis-Uncomplicated Urinary Tract Infections (UTI)
  2009-06-07 1407 (0)
  Deney tüpünden eczane rafına: Bir antimikrobiyal nasıl geliş(tiril)ir?
  2010-12-01 1541 (0)
  Dezenfektan Gerekli mi? Ne Zaman? Hangi Dezenfektan?
  2008-10-22 1966 (0)
  Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections
  2009-06-07 1318 (0)
  Diarrheagenic Escherichia coli
  2010-11-24 3964 (0)
  Endocarditis Management
  2009-06-07 1386 (0)
  Endocarditis Prevention
  2009-06-07 1379 (0)
  Enterotoksijenik Escherichia Coli
  2008-10-27 4084 (0)
  Escherichia coli ishallerinde laboratuvar tanısı
  2013-11-12 1539 (0)
  Experimental models of pulmonary infection
  2009-04-07 1351 (0)
  Fe-S Cluster Assembly Pathways in Bacteria
  2009-08-19 1293 (0)
  Flüoresan In Situ Hibridizasyon (FISH) Yönteminin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı
  2012-06-13 1510 (0)
  Geleceğin antibiyotikleri: Antimikrobik etkili katyonik peptitler
  2008-10-22 2016 (0)
  Genomik ve Proteomikin infeksiyon hastalıklarındaki yeri ve önemi
  2009-08-04 1730 (0)
  Gram negatif bakterilerde antibiyogram yorumu
  2009-12-24 2499 (0)
  Guidelines for the Selection of Anti-infective Agents for Complicated Intra-abdominal Infections
  2009-06-07 1511 (0)
  Hastane infeksiyonlarının kontrolünde dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon
  2008-12-18 2237 (0)
  Helicobacter Pylori'nin mikrobiyolojik tanısı
  2009-02-07 2548 (0)
  123 >>>