Submitted by: orcunzorbozan   Date: 2010-12-31 10:14
XXXIV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 2010

8 Kasım Sunular
Osmanlı'dan Cumhuriyete Mikrobiyoloji Tarihine Bakış Ahmet Başustaoğlu
HBV ve HDV Epidemiyolojisi Arzu Sayıner
Tularemi: Tanı Yöntemleri Aynur Karadenizli
İnfeksiyon Tanısında Yeni Yaklaşımlar - Biyosensörler Barış Otlu
Mantarlarda Biyofilm Beyza Ener
Tularemi 1988-2010 Cüneyt Özakın(Suna Gedikoğlu)
Mikrobiyoloji Laboratuarı İçin Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Cüneyt Özakın
MSÜ'de Sterilizasyonun Kontrolü Duygu Perçin
Gram Pozitif Enfeksiyonların Tedavisinde Yeni Bir Yol - Klinik Yaklaşım Esin Şenol
MSÜ'nün Mimari Yapısı ve Donanımı Faruk Aydın
Makale Sunumları Ferda Tunçkanat
Olgular Gülşen Hasçelik
Gram pozitif enfeksiyonların tedavisi-Güner Söyletir_GS.daptomisin1
Daptomisin -Güner Söyletir_GS.daptomisin2
Türkiye' de Hepatit Virüslerinin Moleküler Epidemiyolojisi Hakan Abacıoğlu
Solid Organ Transplantasyonu ve İnfeksiyonlar Hande Arslan
Basınçlı Buhar İle Sterilizasyon Mehmet Ali Özinel
Sepsisteki Hastaya Yaklaşım Mehmet Bakır
Sularla bulaşan protozoonlar-Mehmet Tanyüksel
İnfluenza Tanısında Laboratuar İşleyişi ve Olası Sorunlar Melis_Kanturvardar
MALDI-TOF MS Meltem Yalınay Çırak
Türkiye' de İnfluenza Virüslerinde Antiviral Direnci Meral Akçay Ciblak
CMV Laboratuvar tanısı-Meral Gültekin
Kanser ve İnfeksiyon: Türkiye' de ve Dünyada Son 50 Yıl Murat Akova
MSÜ' de Kullanılan Yeni Sterilizasyon Yöntemleri Murat Günaydın
Transplant İnfeksiyonlarında Olası Etkenler ve Mikrobiyolojik Yaklaşım Mustafa Özyurt
Mantar biyofilm infeksiyonlarında tedavi-Ömrüm Uzun
Vaka 1 - Ateşli Muhabbetler Özay Arıkan Akan
Francisella Tularensis Mikrobiyolojisi ve Oluşturduğu Klinik Tablolar Şaban Gürcan
Hepatit C epidemiyolojisi-Selda Erensoy(2)
Virolojide yılın makaleleri-Selda Erensoy
Viral Hepatit Aşılarında Neredeyiz?-Selim Badur(2)
Solunum Yolları Enfeksiyonlarında İmmünopatogenez-Selim Badur
Candida Dışı Mantarlar Biyofilm Oluşturur Mu? Semra Kuştimur
Molecular Quality Assesment - an Evaluation Over The Last 5 Years William Mackay
Sularla Bulaşan Protozoonların Sürveyansında Gelişmeler Yüksel Gürüz
16S rRNA Analizi-Zeynep Ceren Karahan

9 Kasım Sunular
Pandemik Grip: Sağlık Bakanlığı Verileri A.Gözalan(Mehmet Ali Torunoğlu)
CLSI M100-S20 STANDARDINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-Ahmet Başustaoğlu
Parazitolojide Hayvan Modelleri Ahmet Özbilgin
MRSA-Alex W.Friedrich
Son Yıllarda Önem Kazanan Enteropatojen Parazitler Ali Öner
Tüberkülozun Moleküler Tanısında Güncel Durum Alpaslan Kaya
EUCAST Yöntemi ve Yeni Öneriler Ayşe Kalkancı
Son Yıllada Önem KazananEnteropatojen Bakteriler-Betigül Öngen
Laboratuvarlarda Güvenlik Bülent Gürler
Pnömokoklarda direnç-Burçin Şener
Klinik Mikrobiyolojide Bu Yıl Makaleler II - Mikoloji Çagri Ergin
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Standardizasyon-Deniz Gür
Genital Kültürler Derya Aydın
Klinik Mikrobiyolojide Bu Yıl Makaleler II Gönül Aslan
H1N1-Gülden Çelik
Ağız mikrobiyolojisi-Güven Külekçi
Pandemik H1N1 Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi Kenan Midilli
HCV kor antijeni-Koray Ergünay
Helmintlerde in-vitro Kültür Sistemleri Metin Korkmaz
Haemophilus Influenzae' da Antibiyotik Direnci Müzeyyen Mamal Torun
CLSI ve EUROCAST Dışı Yöntemlerle İlgili Gelişmeler Nedret Koç
KLİNİKTE SORUN OLUŞTURAN ANAEROP BAKTERİLER-Nezahat Gürler
Anaeropların Taksonomisinde Yenilikler Nurver Ülger Toprak
İlaç Direncinin Saptanmasında Güncel Moleküler Yöntemler-O.Kaya Köksalan
Gastroenterit yapan viruslar-Salih Türkoğlu
BAĞIRSAK PROTOZOONLARINDA İN-VİTRO KÜLTÜR SİSTEMLERİ-Sibel Ergüven
İdrar kültürleri-Ufuk Hasdemir
Kan ve doku protozoonlarında invitro kültür sistemleri -Yakut Akyön Yılmaz
Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler- Zeynep Gülay
Antifungal duyarlılık testleri-Zeynep Sarıbaş

10 Kasım Sunular
Kan ve Steril Vücut sıvıları-Aysegül Karahasan Yağcı
Vektörlerle mücadele ve önlemler -Aysen Gargılı
Yeni T hücre alt grupları -Barbaros Oral
UEPLA örneğinde laboratuvar ağı işleyişi-Belkıs Levent
IFA-Derya Mutlu
Antibiyotik duyarlılık test sonuçları -Güner Söyletir - Çigdem Kayacan
HANTAVİRUSLAR VE TÜRKİYE’DEKİ EPİDEMİYOLOJİK DURUM-M. Ali Öktem
Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji çekirdek eğitim müfredatı -Mustafa Berktaş
Otoimmünite mekanizmaları-Neriman Aydın
MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI -Nilgün Çerikçioglu
Otoantikorlar -Orhan Cem Aktepe
VRE outbreaks -Roland Leclercq
Otoimmün Hastalıklar ve Otoantikorlar-Tercan Us
Sandfly Fever Turkey virus -Yavuz Uyar
Hastane İnfeksiyonları - Yeşim Çetinkaya Sardan
Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi-Yurdanur Akgün
Mantar enfeksiyonlarında deneysel modeller-Zafer Çetinkaya
Antibiyotik direncinde yeni fenotipler-Zerrin Aktaş

11 Kasım Sunular
Mikroorganizmalarda Epigenetik-Aynur Eren Topkaya
Karsinojen mikroorganizmalar-Duygu Fındık
Kadında genital akıntıya yaklaşımHakan Ozan
Sinerji Sonuçlarının Klinikteki Yeri-İftihar Köksal
Kadında genital akıntıya yaklaşım-Pınar Zarakolu Köşker
Karsinojen mikroorganizmalar-Uğur Arslan
Kist Hidatik-Ülgen Zeki Ok
HIV Güncelleme 2010-Volkan Korten
Tagler: Biyofilm,  Hbv,  Hdv,  Hiv,  Kongre,  Mikrobiyoloji,  Slayt,  Tularemi

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış