Submitted by: sdemir   Date: 2011-01-14 13:32
Kanıta Dayalı Tıp Laboratuvar Testleri ve Preanalitik Değişkenler
Bülent Turhan, Burcu T. Çalık, Hilmi DemirinKanıta dayalı tıp, klinisyenin kişisel deneyimlerini sistematik araştırmalarla elde edilen mevcut en iyi kanıtlarla birleştirmesidir. Günümüz hekimlik uygulamalarında doktorun kanaatine bağımlı klasik yöntem yerine, kanıta dayalı yöntemler tercih edilmektedir. Tanı, tedavi ve takipte çok önemli olan laboratuvar sonuçlarının doğru değerlendirilmesi zaman ve maliyet-etkinlik açısından da önemlidir. Klinisyenler laboratuvar analizlerinden kesin ve net sonuç beklerler fakat laboratuvar test sonuçlarından bazen beklenmeyen sonuçlar çıkabilmektedir. Bunların büyük kısmı laboratuvar test prosedürlerinden değil hastanın demografik özellikleri, numunenin alınma şekli ve diğer dış faktörlere bağlı olmaktadır. Hasta sayıları giderek artan birinci basamak hekimlerinin çabuk ve doğru şekilde değerlendirmeler yapabilmeleri için laboratuvar test sonuçlarını etkileyen preanalitik değişkenleri bilmeleri önemlidir. Bu derlemede preanalitik değişkenlerin test sonuçlarına etkileri özetlenerek birinci basamak
hekimlerine pratik bir başvuru kaynağı sunmak amaçlanmıştır

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış