Submitted by: sdemir   Date: 2011-09-27 12:31
BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR
Doç. Dr. Ufuk Çakatay
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Merkez
Laboratuarı
Doç. Dr. Seval Aydın
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Belce
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı

Tam metin için tıklayınız

İÇİNDEKİLER
BİRİM SİSTEMLERİ ve DÖNÜSÜMLERİ
KONSANTRASYON ve DİLÜSYON HESAPLARI
Genel tanımlamalar
Sorular ve cevapları
PİPETLER
Genel açıklamalar
Gravimetrik pipet kalibrasyonu
Fotometrik yöntemle pipet kalibrasyonu
Sorular ve cevapları
SANTRİFÜJ
Genel prensipleri
Rotor tipleri
Rölatif santrifüj kuvvetinin bulunmasında kullanılan esitligin hesaplanması
Alternatif rotorun rpm ve sedimentasyon süresinin hesaplanması
Berraklastırma faktörünün (k) hesaplanması
Sorular ve cevapları
ELEKTROMANYETİK RADYASYON, SPEKTROFOTOMETRİ
VE SPEKTROFLOROMETRİ
Elektromanyetik radyasyon
Moleküler orbital teorisi ve elektromanyetik radyasyonun molekül ile etkilesimi
Spektrofotometri
Lambert-Beer esitliginin hesaplanması
Lambert-Beer kanunundan sapmalar
Dogrudan spektrofotometrik yöntem ile protein konsantrasyonunun belirlenmesi
Spektrofotometrik yöntem ile nükleik asit konsantrasyonunun belirlenmesi
Spektrofotometrik yöntem ile enzim aktivitesinin belirlenmesi
Spektroflorometri
Sorular ve cevapları
STANDART EGRİDEN YARARLANILARAK YAPILAN
KONSANTRASYON HESAPLAMALARI
Genel prensipleri
Sorular ve cevapları
pH ve TAMPONLARLA İLGİLİ HESAPLAMALAR
Genel tanımlamalar
Henderson-Hasselbalch esitliginin hesaplanması
pH metre ve tamponların hazırlanması
Sorular ve cevapları
YENİ GELİSTİRİLEN BİR BİYOANALİTİK YÖNTEMİN
DENEYSEL GEÇERLİLİGİNİN TEST EDİLMESİ
Analitik Kesinlik ve Dogruluk
Recovery (Verimlilik)
Lineerite (Dogrusallık)
Sorular ve cevapları
KAYNAKLAR
İNDEKS

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış