Submitted by: sdemir   Date: 2011-12-09 08:22
Çocukluk çağında metabolik sendrom: güncel durum
Şükrü Hatun
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmitÖzet
Çocukluk çağında şişmanlık sıklığındaki artışa koşut olarak insülin direnci/metabolik sendrom ve tip 2 diyabet sıklığı da artmaktadır. Metabolik sendrom ilk kez erişkinlerde tanımlanmasına rağmen son yıllarda çocuklarda da sıklığının arttığı bildirilmektedir. Bu araştırmalar temelinde çocuklardaki metabolik sendrom için de tanı ölçütleri geliştirilmektedir. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da şişmanlık metabolik sendrom sürecinde insülin direnci anahtar rol oynamaktadır ve çocuklarda insülin direncinin değerlendirilmesi konusunda güçlükler vardır. Bu yazıda son araştırmaların ışığında çocukluk çağında metabolik sendrom tanı ölçütleri, insülin direncinin değerlendirilmesi ve ülkemizdeki durum gözden geçirilmiştir.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış