Submitted by: sdemir   Date: 2012-01-22 20:35
TTB Tüberküloz Raporu'nu açıkladı

Türk Tabipleri Birliği bugün İstanbul Tabip Odası'nda yaptığı basın açıklaması ile Tüberküloz Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Tüberküloz Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan ve Uzm. Dr. Nilüfer Aykaç Kongar katıldı.

Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de tüberküloz hastalığının görülme oranının dünya ölçeğine göre çok düşük olduğunun altı çizilerek son dönem uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bu tablonun ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya olduğumuz vurgulandı.
Tagler: Tbc,  Tüberküloz

Comments: (1)

1.   Posted by aselam   2012-03-31 08:18  

Bazı ilaçların solüsyonları havada (veya diğer gazlarda) asılı ufak taneciklerden oluşan aerosol haline getirilerek inhalasyonla uygulanabilir. Bunlar, inhalatör denilen kaplar içinde basınçlı aerosol şeklinde pazarlanmıştır. Ayrıca, ilaç solüsyonu nebülizor denilen cihazdan geçirilip aerosol şeklinde inhale edilebilir. Aerosol inhalasyonu, genellikle ilaçların bronşlar ve bronsiyollere kadar ulaşmasına ve orada lokal etki yapmasına olanak verir. Bu şekilde kullanılan ilaçlar astmada bronkospazmı önlemek veya tedavi etmek için kul¬lanılan bronş düz kaslarını gevşetici ilaçlardır.