Submitted by: sdemir   Date: 2012-02-02 15:25
7. ULUSAL DAS KONGRE KİTABI 2011

Editörler:
Prof. Dr. Şaban Esen
Prof. Dr. Duygu Perçin
Prof. Dr. Mehmet Ali Özinel
Prof. Dr. Murat Günaydın
Dilek Zenciroğlu


Lean Sağlık Hizmeti Jean Marc LEGENTIL
Sağlık Hizmetlerinde Beş “S” Jean Marc LEGENTIL
İnfeksiyon Kontrol; Sağlık Hizmetinde Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Prof. Dr. H. Erdal AKALIN
Hastane İnfeksiyonları Açısından Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Sağlık Kurumlarında Temiz Oda, Havalandırma Sistemleri ve Validasyonu Ecz. Dilek SUNAR
Sağlık Kurumlarında Havalandırma Sistemlerinin Kontrol Parametreleri Ali SÜNGÜ
Koruyucu Ortam ve Nötropenik Hasta Takip Edilen Klinikte Hava Kontrolü Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hastane İnfeksiyonlarında Ortamın Önemi ve Temizlik Etkinliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Elif DOYUK KARTAL
Sorunlu Mikroorganizmalarda DAS Uygulamaları Doç. Dr. Emine ALP
Ortam Dezenfeksiyonunda Hidrojen Peroksit Doç. Dr. Güven ÇELEBİ
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışanlarının Çevre ve İş Güvenliği Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Deterjan-Dezenfektan Seçimi Wim RENDERS
Yıkama Etkinliğinin Değerlendirilmesi Hmş. Emre YILDIZ PAMUK
Cerrahi Aletlerin Fonksiyonel Kontrolü Hmş. Aliye PARLAK
Antiseptik ve Dezenfektan Emdirilmiş Alet ve Malzemelerin Hastane İnfeksiyonu Kontrolündeki Yeri Doç. Dr. Rahmet GÜNER
Antiseptiklerin Hasta Bakımında Kullanılması Doç. Dr. Bilgin ARDA
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Hmş. Sevgili GÜREL
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İyileştirme Çalışmaları Hmş. Zerrin SERCAN
Sterilizasyon Süreçleri İyileştirme Çalışmaları Hmş. Şenay DAĞLI
SB Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamaları ve İyileştirme Çabaları Hmş. Özlem SANDIKCI
Sağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesinde Endoskopi Ünitesi ve Uygulamalarının Yeniden Düzenlenmesi Hmş. Ümmiye BAYRAK
Tokat Devlet Hastanesinde Temizlik Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hmş. Özlem UÇAN
İnfeksiyon Kontrolünde El Hijyeni ve Önemi Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN
Perioperatif Cerrahi El Yıkama Uygulaması ve Kullanılan Solüsyonlar Yük. Hmş. Gülhizar TAN
El Hijyenine Uyumu Artırıcı Programlar Nasıl Planlanmalı? Yrd. Doç. Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU
Sterilizasyonda Beklenmeyen Durumlar Yük. Hmş. Mukadder GENÇ
Sağlık Personelinde Aşılama Prof. Dr. Gaye USLUER
Biyoterörizm ve Afetlerde DAS Uygulamaları Prof. Dr. Ayşegül KARAHASAN YAĞCI
Laboratuvarlarda DAS Uygulamaları ve Biyogüvenlik Prof. Dr. Bülent GÜRLER
Polikliniklerde DAS Uygulamaları ve Sorunlar Doç. Dr. Gülden ERSÖZ
Tıbbi Görüntüleme Bölümü; Girişimsel Radyolojide DAS Uygulamaları Hmş. Nilüfer DOĞAN KAZANCI
Ambulans ve Ambulanslarda Kullanılan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamaları Doç. Dr. Füsun CÖMERT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerindeki DAS Sorunları ve Çözüm Yolları Hmş. Nevin ACAR
Sağlık Bakanlığı ADSM’lerde Hizmet Kalite Standartları Hmş. Gülcan AKIN UÇAR
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Çevre Güvenliği ile Atık Emniyeti Hmş. Gülten UYGUN
Sağlık Kurumlarında Lateks Allerjisi ve Alınması Gereken Önlemler Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ
Düşük Isıda Sterilizasyon Yöntemleri Prof. Dr. Şaban ESEN
Gama Sterilizasyonun Kullanımı ve Denetimi Hasan ALKAN
Endoskopik Girişimlerde DAS Hmş. Canan KARADENİZ
Artroskopi, Üroloji ve Bronkoskopi Uygulamalarında DAS Uygulamaları Hmş. Hatice TORUK
Ameliyathane Alanlarında Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları Uzm. Dr. Gökhan İNANGİL
Yoğun Bakım Ünitesi ile Anestezi Malzemelerinin Temizlik ve Dezenfeksiyonu Doç. Dr. Sezai ÖZKAN
Diş Hekimliğinde Kullanılan El Aletleri ve Özellikleri Hmş. Nevin ACAR
Solüsyonlar ve Güvenlikleri Hmş. Gülcan AKIN UÇAR
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Sterilizasyon Monitörizasyonu ve Dokümantasyonu Hmş. Gülten UYGUN
Paketleme Malzemelerinin Standartları ve Seçimi Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Medikal Eldiven Seçimi Yrd. Doç. Dr. Zerrin YULUĞKURAL
Hasta Örtüsü ve Cerrahi Önlük Standartları Hmş. Dilek ZENCİROĞLU
Diş Hekimliğinde Alet Çeşitliliği ve Sterilizasyonu Prof. Dr. Rahime M. NOHUTÇU
Diş Hekimliğinde Yeni Alet Taşıma Sistemleri Prof. Dr. Güven KÜLEKÇİ
Diş Hekimliğinde Ultrasonik Temizleyici ve Yıkayıcı Dezenfektör Kullanımı Dr. Nursen TOPCUOĞLU
Tıbbi Cihazlara İlişkin Sağlık Bakanlığı Uygulamaları Hatice SARIKAYA
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası. Bilal SALİM
Biyosidal Ürünler Dr. Tacettin KAKİLLİOĞLU
Diş Hekimliğinde Frez ve Eğelerin Sterilizasyonu Dr. Oktay DÜLGER
Sterilizasyon Odası ve Uygun Çalışma Düzeni Dr. Nursen TOPCUOĞLU, Prof. Dr. Güven KÜLEKÇİ
Hastanelerde Kullanılan Suyun Özellikleri ve Kontrolü Prof. Dr. Faruk AYDIN
Tıbbi Atık Yönetiminde Yönetmelikler ve Uygulamaları Uzm. Dr. Saadet YAZICI
Dezenfektan Solüsyonların Ürün Güvenliği ve Dezenfektan Atıklarının Nötralizasyonu Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN
Robotik Cerrahi ve Kalp Cerrahisinde Robotik Cerrahinin Yeri Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ
Robotik Cerrahi Aletlerin Dekontaminasyon ve Sterilizasyonu Uzm. Hmş. Emel ERAY KAHRIMAN
Cerrahi Motorların Dekontaminasyon ve Sterilizasyonu Hmş. Faize YAFAY MOL
Sterilizasyonda Kalite İndikatörleri Doç. Dr. Duygu PERÇİN
Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Hmş. Dilek ZENCİROĞLU
Perioperatif Sistemik Antibiyotik Profilaksisi: Kime, Hangi Antibiyotik, Ne Zaman, Ne Kadar Süre ve Doz?
Prof. Dr. Halit ÖZSÜT
Ameliyathanelerde İnfeksiyon Kontrolü Doç. Dr. Mustafa GÜL
Preventif Bir Strateji Olarak Staphylococcus aureus Dekolonizasyonu, Nazal Taşıyıcılığın Ortadan Kaldırılması
Doç. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ
Yara İnfeksiyonları ve Tedavisi Prof. Dr. Levent GÖRENEK
Yanık Yarası Bakımı Prof. Dr. Atilla ÇORUH
Diyabetik Yara ve Bakımı Prof. Dr. Maide ÇİMŞİT

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış