Submitted by: sdemir   Date: 2013-01-07 12:08
Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Özlem YOLDAŞ, Aslı BULUT, Mustafa ALTINDİŞÖzet
Hepatit A dünyada akut viral hepatitin en sık görülen şeklidir. Hepatit A görülme sıklığı başlıca coğrafi farklılıklar, hijyen ve diğer sağlık koşulları ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi göstergeleri ile yakından ilişkilidir. Hepatit A virüsü (HAV) seroprevalansı halen dünyanın birçok yerinde azalmakta, ancak daha az gelişmiş bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde, HAV enfeksiyonu seroprevalansı yaşamın ilk yılları için hala %100'lere yakın durumdadır. Orta endemik bölgelerde, virüse maruziyet yaş ortalamasının artması duyarlı ergenlerin ve yetişkinlerin sayısını artırmıştır. Yaş ile hastalık şiddeti artar, bu durum hepatit A salgınlarına neden olabilir. İyileşen sosyoekonomik düzey, temiz suya erişimin kolaylaşması ve 1990'larda geliştirilen hepatit A aşısı gibi çeşitli faktörler prevalansta düşüşe katkıda bulunmuştur. Duyarlı yetişkinlerin oranının yüksek olduğu bölgeler için, global aşılama programları düşünülmelidir. Bu yazıda, ülkemizde aşılama stratejileri ve mevcut epidemiyolojik veriler gözden geçirilmiştir.
Tagler: Aşı,  Hav,  Hepatit A,  Seroprevelans

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış