Submitted by: sdemir   Date: 2013-01-28 09:06
Akut böbrek hasarının yeni biyobelirteçleri
Rüya ÖzelsancakAkut böbrek hasarı glomerüler filtrasyon hızında, hızlı azalma ile beraber üre ve kreatinin gibi nitrojen artık ürünlerinin birikimi, sıvı ve elektrolit, asit ve baz dengesinin bozulması ile kendini gösteren klinik bir sendromdur. Özelikle birkaç komorbid hastalığı olan kişilerde sık görülen ve mortaliteyi artıran önemli bir klinik problemdir. Hastanede yatan hastaların %5’inde, yoğun bakım hastalarının ise %30-50’sinde görülebilmektedir. Halen kullandığımız seri kreatinin ölçümü ve idrar miktarı böbrek hasarının erken tanınmasına olanak vermemektedir. Serum kreatinin düzeyi yaşa, kiloya, hastanın hidrasyon durumuna göre değişkenlik göstermekte ve böbrek hasarı %50 gibi yüksek bir orana ulaşmadıkça artmayabilmektedir. Bu nedenle yeni belirteçlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu derlemede, üzerinde en fazla çalışılan belirteçler, nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin, sistain-C, kidney injury molekül-1, liver fatty acid binding proteinler ve IL-18’i gözden geçireceğiz

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış