Submitted by: sdemir   Date: 2013-05-22 10:39
KAN ALKOL DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nevin Vural, Hülya Sayın

Adli Tıp Bülteni, 1996; 1(2): 74-81.

ÖZET
Antemortem ve postmortem kan alkolünün doğru olarak analizi adli tıp açısından çok önemlidir. Postmortem kan örneğinin alınması, saklama ve korunma koşulları kan alkol düzeyini etkileyebilmektedir. Postmortem mikrobiyal etkilerden dolayı, kan alkol tayini için en uygun kan örneği kay- nağı femoral ven'dir. Kafa ve boyun venleri de postmortem kan alımında kullanılabilir. Kalp kanı endojen alkol oluşu- mu veya biyokimyasal alkol oksidasyonundan dolayı ideal değildir.
Bu çalışma, kan alkol düzeyine sodyum florür ve sodyum azidin koruyucu etkisini tanımlamaktadır. Postmortem kan örnekleri +4CC ve +22°C'de 28 gün bekletilerek, 0.,7., 14., 21. ve 28. günlerde alkol konsantrasyonları tayin edilmiştir.
Bulgulara göre, postmortem kan alkolünün korunması için +4°C'de sodyum azidin sodyum florürden daha etkili olduğu görülmüştür.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış