Submitted by: sdemir   Date: 2013-11-12 12:23
Escherichia coli ishallerinde laboratuvar tanısı
Betigül Öngen

Tam metin için

ÖZET
İshalle ilişkili altı farklı Escherichia coli patotipi tanımlanmıştır. Barsak patojeni olmayan E.coli’lerle bir çok özelliklerinin ortak olması bu patotiplerin dışkıdan izolasyon ve identifikasyonunu güçleştirmektedir. Bugün, E.coli patotiplerinin her birini saptayan çeşitli tanı yöntemleri tarif edilmiş olmakla birlikte bir kısmı rutin laboratuvarlar için uygun de¤ildir. Son yıllarda virulans faktörlerinin saptanmasına yönelik moleküler tanı yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yazıda E.coli ishallerinin tanısında kullanılan yöntemler ile bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır.

SUMMARY
Laboratory Diagnosis in Escherichia coli Diarrheae
Six different Escherichia coli pathotypes associated with diarrhea have been recognized. There are many properties shared with non-diarrheagenic E.coli, making their isolation and identification from fecal material difficult. Although various diagnostic methods detecting to each E.coli pathotype have been described now, some of them is not suitable for routine laboratories. In recent years, molecular diagnostic methods based on virulence factors have been frequently used. The diagnostic methods used in E.coli diarrhea and their advantages and disadvantages are discussed.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış