Submitted by: sdemir   Date: 2014-07-03 12:07
Mikrobiyoloji Sunumları
Genel mikrobiyoloji
Yeni influenza (H1N1) 2009 pandemisi - Dr. Gülden Yılmaz
Postmortem ve Adli Olgularda Mikrobiyolojik Yaklaşım - Dr. Melek Demir
Prokaryotların genel özellikleri - Dokuz Eylül Ünv. TF Mikrobiyoloji
Viruslar - Dokuz Eylül Ünv. TF Mikrobiyoloji
Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kulanımı- Dr. Kenan Midili
Temel İmmünoloji ve Kavramlar - Dr. H. Barbaros Oral
Temel immünohematoloji ve immünohematolojik Testler Prof.Dr. Bülent Eser
Hastane İnfeksiyonları ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Barış Otlu
TÜBERKÜLOZ BASİLİNİN İDENTİFİKASYONU Süheyla Sürücüoğlu
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Dr Nuri Özkütük
YAYMA TEKNİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Ziehl-Neelsen Boyaması Dr. Nevin Sarıgüzel Sar
TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Meltem Uzun
Antibiyogram ve Etest Uğur Demirpek
MBC Yöntemleri Ayşe Wilke-Topçu
Kalite Kontrolü: Internal ve Eksternal Kontrol Uğur Arslan
Gram Negatif Bakterilerde Direnç Mekanizması Devrim Dündar
Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Duyarlılığı Barçın Öztürk
Fenotipik Yöntemlerden Direnç Mekanizmasına:Glikopeptidler,beta-laktamlar,makrolidler,aminoglikozidler Burçin Şener
Antibiyotikler:Dünü, Bugünü, Yarını Halis Akalın
Antibiyotik duyarlılığı ve Epidemiyolojisi Bülent Bozdoğan
Antibiyogram Uğur Demirpek
Akut Hepatit B’de Dünden Bugüne Değişenler Prof. Dr. Emel YILMAZ
Akut Hepatit C’de Dünden Bugüne Değişenler Dr. Şua SÜMER
Kronik Hepatit B’de Dünden Bugüne Değişenler (Yeni Kılavuzlarla Yaklaşım) Prof. Dr. Üner KAYABAŞ
Kronik Hepatit C’de Dünden Bugüne Değişenler Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Hepatit D’de Dünden Bugüne Değişenler Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN
Hepatit A ve E’de Neler Değişti? Dr. Ayşe BATIREL
Kan Kültürü Uygulama Kılavuzu Aynur EREN-TOPKAYA
Tagler: Mikrobiyoloji,  Slayt,  Sunum

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış