Submitted by: sdemir   Date: 2014-07-03 12:07
Mikrobiyoloji Sunumları - Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU

Mikrobiyolojiye Giriş Mikrobiyolojiye Giriş
Chlamydiaceae Chlamydiaceae
Immunity to infections Immunity to infections
Actinomyces ve Nocardia Actinomyces ve Nocardia
Brucella Brucella
Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık
Vibrio Campylobacter Helicobacter Vibrio Campylobacter Helicobacter
Bakteri Hücre Yapısı Bakteri Hücre Yapısı
İMMÜN SİSTEMİN YAPISI İMMÜN SİSTEMİN YAPISI
Doğal Bağışıklık Doğal Bağışıklık
AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI

Mikrobiyoloji Ders Notları - Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU

Bakteri Enfeksiyonlarının Patogenezi
Corynebacterium ve Diğer Coryneform Bakteriler
Listeria monocytogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae
Mycoplasma ve Ureaplasma
Legionella
Francisella tularensis
Pasteurella
Vibrio
Aeromonas
Helicobacter
Brucella
Chlamydiaceae
Immune Responses to Microorganisms
Hospital Infection
Actinomyces
Nocardia ve Diğer Aerobik Patojen Actinomycetes
Sonradan Kazandırılan Aktif ve Pasif Bağışıklık
Bağışık Yanıtta Rol Oynayan Doku , Organ ve Hücreler
BAKTERİ HÜCRE YAPISI
Mikrobiyolojiye giriş
Innate Immunity
AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI

KLİNİK MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALMA YÖNTEMLERİ. Dr. Gülendam Bozdayı
Yeni influenza (H1N1) 2009 pandemisi - Dr. Gülden Yılmaz
Postmortem ve Adli Olgularda Mikrobiyolojik Yaklaşım - Dr. Melek Demir
Prokaryotların genel özellikleri - Dokuz Eylül Ünv. TF Mikrobiyoloji
Viruslar - Dokuz Eylül Ünv. TF Mikrobiyoloji
Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kulanımı- Dr. Kenan Midili
Kızamık virusu ve aşısı - Dr. Selim Badur
İmmün sistemin yaşlanması ve aşılara yanıt - Dr. Selim Badur
Temel İmmünoloji ve Kavramlar - Dr. H. Barbaros Oral
Temel immünohematoloji ve immünohematolojik Testler Prof.Dr. Bülent Eser
Tagler: Mikrobiyoloji,  Slayt,  Sunum

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış