Submitted by: sdemir   Date: 2014-10-17 08:08
ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU
HAZIRLAYANLAR
(Soyad alfabetik sırasına göre)
Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı Erol Bolu Ramis Çolak Berrin Demirbaş Rıfat Emral Melek Eda Ertörer Gül Gürsoy Ayşe Nur İzol Pınar Kadıoğlu Nur Kebapçı Fahrettin Keleştemur İlhan Tarkun Fatih Tanrıverdi
Kürşad Ünlühızarcı Murat Yılmaz
Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.
2011 - ANKARA

Tam metin için tıklayınız

HİPOTALAMUS-HİPOFİZ-ADRENAL AKSIN DEĞERLENDİRİLMESİ 9-11
ACTH STİMULASYON TESTLERİ 12-15
UZUN SÜRELİ GLUKOKORTİKOİD TEDAVİSİNİN KESİLMESİ 16
PRİMER ADRENAL YETMEZLİK (ADDİSON HASTALIĞI) 17-20
ADRENAL İNSİDENTALOMALAR 21-29
MİNERALOKORTİKOİD HİPERTANSİYON (MH) 30-35
CUSHİNG SENDROMU 36-44
FEOKROMOSİTOMA 45-59
ADRENAL KARSİNOMA 60-62
HİPOTALAMUS-HİPOFİZ-GONADAL AKSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
TANISAL YAKLAŞIM 63-67
ERKEK HİPOGONADİZMİ 68-75
ANDROJEN YETMEZLİĞİ DÜŞÜNÜLEN ERKEK OLGUNUN TANI VE
DEĞERLENDİRMESİ 76-80
KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ 81-84
POLİKİSTİK OVER SENDROMU 85-93
İNFERTİLİTE 94-113
CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI VE TRANSSEKSÜALİZM 114-119
JİNEKOMASTİ 120-124

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış