Submitted by: sdemir   Date: 2015-01-20 07:45
Klinik Tanı ve Laboratuvar Pratiğinde D-dimer Testi
Tevfik Noyan

Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2012; 10(1): 35-40

ÖZET
D-dimer antijeni, çapraz bağlı fibrine üç farklı enzimin ardışık etkisi sonucunda oluşan bir fibrin yıkım ürünüdür. Plazma D-dimer seviyelerinin yükselmesi trombus oluşumunun güvenilir bir göstergesidir. D-dimer, özellikle venöz tromboemboli dışlanmasında ve tekrar riskinin değerlendirilmesinde sık olarak kullanılan güvenilir bir laboratuar testidir. D-dimer üzerindeki özgün epitoplara karşı gelişen monoklonal antikorlar, yalnızca fibrinle çapraz reaksiyona girdiğinden, bu özellik, D-dimer testine tanısal açıdan yüksek özgüllük katar. Bu makalede, D-dimer ölçüm yöntemleri ve tanısal önemine ilişkin literatür bilgileri özetlenmiştir.

Comments: (1)

1.   Posted by sdemir   2015-01-20 08:03  

D-dimer (plasma)

Units Nonpregnant Adult First Trimester Second Trimester Third Trimester
µg/mL < 0.5 0.05 - 0.95 0.32 - 1.29 0.13 -1.7
µg/L, ng/mL < 500 50 - 950 320 - 1290 130 - 1700
nmol/L < 2.7 0.3 - 5.2 1.8 - 7.1 0.7 - 9.3
________________________________________
Some causes of an elevated D-dimer include deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism (PE), disseminated intravascular coagulation (DIC), cancer, underlying inflammation, and cardiac, renal or liver disease .

________________________________________
References:
1. Abbassi-Ghanavati M, Greer LG, Cunningham FG. Pregnancy and laboratory studies: a reference table for clinicians. Obstet Gynecol. 2009 Dec;114(6):1326-31. PMID:19935037
2. Kratz A, Ferraro M, Sluss PM, Lewandrowski KB. Laboratory reference values. N Engl J Med. 2004;351(15):1548-15632. PMID:15470219
3. Wallach, J. Interpretation of Diagnostic Tests, Eighth ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2007