Submitted by: sdemir   Date: 2016-06-13 12:36
Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi (LHSSTR)
Laboratuvar Hataları Kod Tabloları
İlgili Süreç
Ana parametre Birincil kod
Preanalitik PR
Analitik AN
Postanalitik PO
Yer
Ana parametre Birincil kod
Klinik KL
Yoğun Bakım Ünitesi YB
Acil Servis AS
Poliklinik PL
Ameliyathane AY
Kan Alma Ünitesi KA
Numune Kabul Birimi NK
Laboratuvar LA
Diğer DG
Kişi
Ana parametre Birincil kod
Doktor DR
Hemşire HM
Stajyer ST
Teknisyen TE
Tıbbi Sekreter TS
Transfer Elemanı TR
Diğer Personel DP
Hasta HS
Hasta Yakını HY
Bilinmiyor BM
Zaman
Ana parametre Birincil kod
00:00-04:00 Z1
04:00-08:00 Z2
08:00-12:00 Z3
12:00-16:00 Z4
16:00-20:00 Z5
20:00-23:59 Z6
Bilinmiyor BM
SKS-Hastane 421
Hatalı İşlem
Ana parametre Birincil
kod
Hatalı test istemi L01
Test isteminde eksik/yanlış bilgi L02
Patoloji istek formunun düzenlenmemesi L03
Kayıtsız numune L04
Hatalı kayıt L05
Yanlış hastadan numune alınması L06
Hatalı kimliklendirilmiş numune L07
Kaybolan numune L08
Tekrar alınan numune L09
Hatalı numune kabı/tüpü L10
Boş numune kabı/tüpü (içinde numune yok) L11
Son kullanma tarihi geçmiş tüplere numune alınması L12
Barkodsuz numune L13
Hastadan numune alınamaması nedeni ile kaydın iptal edilmesi L14
Uygunsuz alınmış numune L15
Yetersiz numune L16
Hemolizli numune L17
Pıhtılı numune L18
Lipemik numune L19
İkterik numune L20
Numunenin fiksatif içinde gönderilmemesi L21
Numune alma zamanının kaydedilmemesi L22
Laboratuvara teslim edilmeyen numune L23
Uygunsuz transfer koşulları L24
Belirlenen maksimum numune transfer süresinin aşılması L25
Numunelerin karışması L26
Reddedilmesi gereken numunenin kabulü L27
Otomasyon arızası L28
Uygunsuz saklanmış numune L29
Miadı geçmiş kit tespiti L30
Miadı geçmiş malzeme tespiti L31
İsteği yapılan malzeme/kit gelmemesi L32
Yanlış malzeme /kit gelmesi L33
422 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Ana parametre Birincil kod
Malzeme transferinin uygun şartlarda yapılmaması L34
Malzemenin uygun koşullarda saklanmaması L35
Laboratuvar ortam ısısının uygunsuzluğu L36
Cihaz bakımlarının yapılmaması L37
Besiyerinin uygun hazırlanmaması L38
Cihaz arızası L39
Cihaz pipetasyon hatası L40
Numunenin yetersiz homojenizasyonu L41
Test çalışma prosedürlerine uyulmaması L42
Ekim hataları L43
Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk L44
Uygunsuz kalite kontrol sonucu ile çalışılması L45
İç kalite kontrol çalışılmaması L46
Uygunsuz inkübasyon sıcaklığı L47
Uygunsuz inkübasyon süresi L48
Uygunsuz boyama tekniği L49
Uygunsuz dilüsyon L50
Uygunsuz solüsyon kullanılması L51
Sonucun yanlış değerlendirilmesi L52
Hatalı teknik onay L53
Sonuçların sisteme hatalı girilmesi L54
Hatalı rapor L55
Hasta raporlarının kaybedilmesi L56
Zamanında verilmeyen sonuç L57
Panik değerin geç bildirilmesi L58
Diğer L59
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış