Submitted by: sdemir   Date: 2017-04-15 10:18
Dezenfeksiyon Rehber ve Standartlarının Uygulamadaki Önemi
Alpay Özbek

4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

Dezenfeksiyon, ülkemizdeki küçüklü büyüklü tüm sağlık kuruluşlarında gereksinim duyulan bir işlemdir. Sağlık kuruluşlarında çok çeşitli alanlarda ve düzeylerde eğitim almış kişiler çalışmakta ve bunların önemli bir bölümü iş yaşamlarında dezenfektanlar veya dezenfeksiyon işlemleri ile karşılaşmaktadır. Öğrenciliklerinde dezenfeksiyon ile ilgili eğitim almış olan doktor ve hemşireler çalışma hayatlarında dezenfeksiyon işlemlerine sıkça gereksinim duymaktadırlar.
Sağlık bilimleri dışında eğitim almış kişiler, örneğin ambulans şoförü olduklarında ambulansa dökülen kanları temizlemekte, çamaşırhanede çalıştıklarında ise çamaşırhanenin ve infekte çamaşırların dezenfeksiyonu ile ilgilenmektedirler. Bunun yanında, eğitim düzeyi çok düşük olan temizlik firma elemanları dezenfektan ve dezenfeksiyon işlemleri ile iç içe görev yapmaktadırlar. Sağlık kuruluşlarında eğitim düzeyi farklı olan bu kişilerin dezenfeksiyon işlemlerini doğru ve standart bir biçimde uygulayabilmeleri standart bir eğitim almaları ile mümkündür. Böyle bir eğitimin verilebilmesi için dezenfeksiyonun kimin tarafından, hangi dezenfektanla, ne zaman, nerede, nasıl ve neden yapılacağını içeren rehberlere gereksinim duyulmaktadır. Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında dezenfeksiyon rehberinin kullanılması yaygın bir uygulama değildir. Ulusal çapta hazırlanmış bir rehber ise bulunmamaktadır. Böyle bir rehber hazırlanırken, dezenfeksiyon ile ilgili uyulması gereken standartların ve örnek alınabilecek dezenfeksiyon rehberlerinin incelenmesi uygun olur.
Tagler: Hiç etiket yok

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamış